Задати питання
flag Судова влада України

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

12 жовтня 2017, 14:31

 

Додаток

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади державного службовця категорії «В» -

 секретаря судового засідання апеляційного суду Чернівецької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює судові виклики і повідомлення; перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає  про це головуючому, до адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень; здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді; забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами; веде журнал судового засідання; здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні під час розгляду справи; виписує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання, та про стягнення штрафу за неявку до суду; оформлює  матеріали судових  справ  і  здійснює  передачу  справ до канцелярії суду. Після кожного судового засідання надає інформацію про результати розгляду справи для внесення відповідних записів в обліково-статистичну картку та ведення відповідного обліку справ, призначених до розгляду. Виконує інші доручення головуючого в судовому засіданні та керівництва суду.

Умови оплати праці

Відповідно до Постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»  та штатного розпису на 2017 рік посадовий оклад  секретаря судового засідання апеляційного суду Чернівецької області  3352,00 грн.

Крім посадового окладу заробітна плата секретаря судового засідання суду, відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу», складається з: надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії (у разі встановлення).

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності секретаря судового засідання суду можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать: премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску секретаря судового засідання суду в загальний результат роботи суду.

При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати секретар судового засідання суду за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

тимчасово (на період знаходження основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648), особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону ;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал та копія посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця (затверджена наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016р. №156, зі змінами зареєстровані в МЮУ 13.03.2017р.№345/30213);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік,  з роздрукованим примірником із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції.

 Документи приймаються до 17 год.00 хв. 06 жовтня 2017року за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Центральна площа, 9, у відділі управління персоналом.

Дата, час і місце проведення конкурсу

11-12 жовтня 2017 року о 10 годині в приміщенні конференц залу апеляційного суду Чернівецької області за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Центральна площа, 9.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Постевка Наталія Євгенівна

тел.: 0372 52-70-74

e-mail: inbox@cva.court.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність

Ступінь вищої освіти

не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

            Вимога                                                                                Компоненти вимоги

1.

Професійні чи технічні знання

знання законодавства, діловодства, архівної справи, інформаційної безпеки, прийняття ефективних рішень, раціонального використання комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, офісної техніки

2.

Спеціальний досвід роботи

не потрібен

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

4.

Особистісні якості

володіння аналітичними здібностями, лідерськими якостями, умінням обґрунтовувати прийняте рішення,  дисциплінованість, відповідальність за доручену справу, здатність швидко вчитися, креативність, гнучкість, уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

          Вимога                                                                                  Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативні документами, що регламентують діяльність суду, постанови, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України, Правила етичної поведінки державних службовців, затвердженими Постановою КМУ від 11 лютого 2016року № 65, Інструкції з діловодства суду, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 року № 108.