flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам’ятка для представників ЗМІ

Пам’ятка для представників ЗМІ

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

 

Шановні представники засобів масової інформації!

  Ця Пам’ятка розроблена для забезпечення зручності та ефективності вашої роботи в Апеляційному суді Чернівецької області під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

 Апеляційний суд Чернівецької області всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством, та загальноприйнятих морально-етичних норм.

 Упевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.

 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні викладені у розділі VІІІ Конституції України. Зокрема, у статті 129 проголошується, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону, а однією з основних засад судочинства визначається «гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами». Окремі складові механізму взаємодії суду і ЗМІ розписані і в Законі України «Про судоустрій і статус судді» зокрема, у статті 11 «Гласність і відкритість судового процесу».

 Разом з тим, у процесуальному законодавстві України також проголошується, що судовий розгляд та вирішення справ, мають здійснюватися гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Про що, викладено у статтях 7, 27 Кримінального процесуального кодексу України, статті 6 Цивільного процесуального кодексу України, статті 249 Кодексу про адміністративні правопорушення України та стаття 12 Кодексу адміністративного судочинства України.

 Отже, розгляд справ в судах загальної юрисдикції проводиться відкрито, крім випадків установлених процесуальним законом, про що судді приймають вмотивоване судове рішення, яким оголошується судове засідання або його частина закритими:

 - у разі якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність (ч. 3 ст. 6 ЦПК України);

- у випадках якщо обвинувачуваний є неповнолітній, розгляду справи про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 27 КПК України);

- у випадку якщо відкритий розгляд справи суперечить інтересам охорони державної таємниці (ч. 1 ст. 249 КУпАП);

- з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом (ч. 3 ст. 12 КАСУ).

 Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише:

       - сторони та інші учасники кримінального провадження (ч. 4 ст. 27 КПК України);

      - особи, які беруть участь у справі, а у разі необхідності – свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі (ч. 5 ст. 6 ЦПК України, ч. 4 ст. 12 КАСУ).

 Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. 

Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, за нормами кримінального процесуального законодавства України, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення (ч. 7 ст. 27 КПК України). Норми цивільного процесуального законодавства України проголошують, що судове рішення, ухвалене у закритому судовому засідання не проголошується прилюдно (ч. 9 ст. 6 ЦПК України). А за нормами адміністративного судочинства, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (ч. 9 ст. 12 КАСУ).

    До речі!

Кожен має право на доступ до судових рішень, ухвалених судами загальної юрисдикції, у порядку визначеному Законом України «Про доступ до судових рішень». Це право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному веб-порталі «Судова влада України» в розділі «Єдиний державний реєстр судових рішень» http://www.reyestr.court.gov.ua/ ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України.

 Нагадаємо, що на офіційній веб-сторінці суду веб-порталу «Судова влада України» (http://cva.court.gov.ua/sud2490/) у розділі «Список справ, призначених до розгляду» можна дізнатися інформацію про судові засідання, а саме: дату та час розгляду, суддів, № справи, сторони у справі, суть справи, форму судочинства. Використовуючи відповідні інструменти Ви з легкістю зможете знайти справу, яка Вас цікавить.

Також, вищевказану інформацію Ви зможете дізнатися зателефонувавши до відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ суду за тел.: (0372) 55-75-40 або відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ суду за тел.: (0372) 52-40-65.

 Фото- відео- та теле- зйомка у загальних приміщеннях суду дозволена. У разі потреби фіксації заставки для телерепортажу, оператори можуть знімати на тлі вивіски суду ззовні.

Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

 Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися до адміністрації суду (голови суду чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

 Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.

 Пам’ятайте! Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

 Звертаємо увагу на особливості фотозйомки і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.

 Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

 Водночас, слід звернути увагу на статтю 296 Цивільного кодексу України «Право на використання імені», згідно з якою:

«…Ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом.

Ім’я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою.

Ім’я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане іншими особами лише за його згодою».

 

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

- вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;

- заслуховувати стоячи рішення суду;

- дотримуватися тиші;

- виконувати розпорядження судді-доповідача в справі;

- додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

- утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;

 Нагадаємо, що  учасники судового засідання звертаються до судді «Ваша честь» (ч. 2 ст. 134 КАСУ, ст. 161 ЦПК України) або «Шановний суд» (ч. 3 ст. 329 КПК України).

 Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

 

Чого не варто робити у залі судового засідання:

- сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової міліції;

- користуватися мобільним телефоном (відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи);

- вживати їжу або напої в залі судового засідання;

- обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання – дотримуйтеся тиші;

- ставити запитання суддям після їхньої фрази «Чи є у сторін запитання до тексту ухвали?» (це не прес-конференція, до того ж, відповідно до кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи).

- виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.

 

Шановні представники засобів масової інформації! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками судового процесу.

 Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

 За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду судової справи оголошується перерва (ч. 3 ст. 162 ЦПК України, ч. 4 ст. 330 КПК України, ч. 2 ст. 134 КАСУ).

 З повагою, надією на розуміння та сподіванням на плідну конструктивну співпрацю – головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар) Апеляційного суду Чернівецької області Рокецька Христина Тарасівна.

 

Контакти прес-секретаря:

роб. тел.: (0372) 52-41-65;

e-mail: press@cva.court.gov.ua.

 

Офіційна веб-сторінка: http://cva.court.gov.ua/sud2490/;

Facebook: https://www.facebook.com/Appealcourt/;

Twitter: https://twitter.com/?lang=ru.