flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану дотримання Апеляційним судом Чернівецької області вимог Закону України „ Про звернення громадян” в 1- півріччі 2017 року

 Аналіз

стану дотримання Апеляційним судом

 Чернівецької області вимог

Закону України „ Про звернення громадян”

в 1- півріччі 2017  року

 

   

   Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян", Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  Указу  Президента „ Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та з урахуванням «Методичних  рекомендацій   по   організації   та   веденню   роботи   із зверненнями громадян у загальних місцевих та апеляційних судах Державної  судової  адміністрації  України» у апеляційному суді Чернівецької області проводиться робота щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного  права  на звернення.

    На  виконання плану  роботи апеляційного суду Чернівецької області на друге півріччя 2017 року відділом судової статистики, кодифікаційно-довідкової  роботи  та звернень громадян проаналізовано стан розгляду звернень громадян в апеляційному суді Чернівецької області  протягом першого півріччя 2017 року.

    Даний  аналіз проводиться в апеляційному суді Чернівецької області  двічі на рік  з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, а також для виявлення та усунення причин, що породжують  надходження до суду необґрунтованих та повторних звернень.

   В ході здійснення аналізу для порівняльної характеристики показників по розгляду звернень  громадян були використані відповідні статистичні дані за перше  півріччя  2016 року,  вивчені провадження за зверненнями громадян, які надійшли до суду протягом першого півріччя 2017 року.

   Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами і скаргами громадян в апеляційному суді Чернівецької області проводить відділ судової статистики кодифікаційно-довідкової роботи  та  звернень громадян.

   Звернення оформляються  відповідно до вимог чинної «Інструкції з діловодства  за  зверненнями  громадян в органах державної влади  і  місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 348.

   Звернення громадян, що надходять до апеляційного  суду, реєструються в день їх надходження в програмі автоматизованої системи документообігу суду в журналі вхідної кореспонденції, після чого передаються особі, відповідальній за ведення діловодства за зверненнями громадян, яка реєструє їх в реєстраційно-контрольній картці пропозицій, заяв і скарг громадян. Кожному із звернень громадян присвоюється реєстраційний індекс, який складається з початкової літери прізвища заявника і порядкового номеру пропозиції, заяви чи скарги.

  Звернення,  що  надходять  до  суду, неупереджено,  об'єктивно,  всебічно і вчасно перевіряються та відповідно до діючого законодавства надаються  мотивовані, обґрунтовані, достовірні, повні та об'єктивні відповіді та роз'яснення.

  Стан  розгляду звернень громадян за період, що аналізується, характеризується наступним чином.

  В  I - півріччі   2017  року до  апеляційного  суду  Чернівецької  області  надійшло  45 звернень -  проти 53, які   надійшли   за аналогічний  період першого півріччя  2016 року, що на  15,1 % менше.

   За  вказаний  період  надійшло  34 заяви (проти   35 у   I - півріччі   2016 р). Кількість  скарг, що надійшли становить – 5 (проти   5 у   I - півріччі   2016 р). Також надійшло 1 клопотання (проти   1 у   I - півріччі   2016 р).

   Законом України “Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 за № 577-VIII  внесено зміни та  доповнення до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».

    Даним Законом запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто, через телефони «гарячі лінії», та надіслання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення).

    За допомогою засобів телефонного зв’язку протягом I - півріччя 2017 року звернень не надходило (проти   1 у   I - півріччі   2016 р).  

   Протягом   звітного  періоду надійшло 37 звернень,  де  суб'єктами  виступали фізичні особи.

   Також , у відповідності  до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» на адресу суду протягом звітного періоду із  Апарату Верховної Ради України,  виправних  колоній   та  слідчих ізоляторів,  Прокуратури Чернівецької  області, та інших органів державної влади надійшло за належністю 3 звернення в інтересах громадян.

    Із загального обсягу звернень у звітному періоді надійшли: 

         - від народних депутатів України – 1 звернення (в I - півріччі   2016 р. не надходило);

         - повторних   звернень -1 ( проти 2 за I - півріччі   2016р. );      

        -  анонімних  звернень -1 (в I - півріччі  2016 р. не надходило );      

        -  колективне звернення -1(в I - півріччі  2016 р. не надходило);         

       - від  інвалідів  та ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни  1 (за I - півріччі      2016 р. не надходило).

   Також,  у   I - півріччі  2017 року  3  звернення   було повернуто (залишено без розгляду) заявникам з відповідними роз’ясненнями, оскільки вони не відповідали вимогам ст. ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян»  (проти 6 в аналогічному періоді).

   Станом на 01.07.2017 року залишку звернень немає.

  Аналіз змісту звернень дає можливість визначити основні проблемні питання, які порушують громадяни у своїх скаргах, зокрема:

   За період, що аналізується на адресу апеляційного суду  Чернівецької області надійшло  2 звернення на дії суддів. Тенденція до зменшення кількості письмових звернень (скарг) громадян на дії суддів  порівняно з минулим аналітичним періодом є дуже помітною (протягом I  півріччя 2016 року надійшло 4 звернення громадян  на дії суддів), що свідчить про покращення роботи судів та підвищення рівня довіри громадян.

   У вищевказаних  зверненнях  громадянами зокрема порушувались питання : щодо тривалого розгляду справи; щодо не  задоволення суддею клопотань про призначення експертизи та витребування  доказів; щодо відмови у перегляді судового рішення (ухвали) слідчого судді, щодо невидачі роздруківки технічного звукозапису судового засідання, та інше.

   У ході  перевірки  звернень  щодо  тривалого  розгляду справи встановлено, що тривалий розгляд справи зумовлений об’єктивними причинами: неявкою учасників судового процесу, заявленими клопотаннями, призначенням експертиз тощо.

   Звернення що стосуються законності судових рішень, в більшості випадків є наслідком правової необізнаності та нерозуміння громадянами норм цивільного процесуального та кримінального процесуального законодавства.

   Так, зокрема, особи, що звернулися до суду зі зверненнями, щодо законності судових рішень, посилаючись при цьому на незгоду з процесуальними діями та рішеннями суддів під час розгляду справ та на незгоду з судовим рішенням за результатами розгляду справ, не оскаржують при цьому ці рішення та дії в передбаченому законом порядку, однак вимагають вжити заходи в адміністративному порядку. При цьому, не розуміючи, що відповідно до Конституції України Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону,  а вплив на них у будь-який спосіб  забороняється. 

   У пункті 10 постанови  Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади», зазначено, що виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством. Оскарження у будь-який спосіб судових рішень, діяльності судів і суддів щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком у справі не допускається.

   Про  несвоєчасну  невидачу  копій  судових  рішень за період, що аналізується,  надійшло 5 звернень ( проти  5 за I  півріччя  2016 р.). Всі  вони  були  розглянуті вчасно та вжиті всі заходи для  видачі  копій  судових рішень учасникам судового процесу.

  Також у період,  що аналізується,  надійшло  2  звернення  про порушення прав і свобод заявників   посадовими  особами  органів  державної влади та місцевого самоврядування (проти  5 в I півріччі  2016 р.).

  За наслідками розгляду таких звернень їм надавалися  роз’яснення про порядок звернення до суду з позовом про захист порушеного права.

  Крім  того, заявниками у зверненнях порушувалися питання про  поновлення строків на  касаційне оскарження; щодо неналежного виконання рішення суду органами державної виконавчої служби; щодо зміни міри запобіжного заходу; звільнення від покарання та закриття кримінальної справи; щодо порушення строків призначення справи в апеляційній інстанції; про перегляд рішення за нововиявленими обставинами; тощо.

  На  усі звернення,  що надійшли  протягом  звітного  періоду, надано відповіді із дотриманням строків, передбачених ст. 20 Закону України "Про звернення громадян".

  Проведений  аналіз  свідчить,  що робота   з розгляду звернень  громадян у суді ведеться на належному  рівні, головою суду, заступниками та керівником апарату здійснюється його постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання  відповідей заявникам  в порядку,  передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

  Результати розгляду звернень громадян були предметом обговорення на зборах суддів та на  нарадах апарату  за участю керівництва суду.

 

                                                              

 

 

       

                  Провідний спеціаліст відділу судової

                 статистики, кодифікаційно-довідкової

                 роботи  та  звернень  громадян

                 апеляційного суду Чернівецької області                                                               Бадюк Н.К.