flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналітичний огляд стану здійснення правосуддя апеляційним судом Чернівецької області, місцевими районними судами Чернівецької області за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ  ОГЛЯД

стану здійснення правосуддя

апеляційним судом Чернівецької області,

місцевими районними судами Чернівецької області

за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком

 

         На виконання доручення Державної судової адміністрації України та плану роботи апеляційного суду Чернівецької області на 2017 рік з метою забезпечення прозорості та відкритості правосуддя шляхом доступу до даних судової статистики та надання можливості для задоволення інформаційних потреб органів судової влади України, інших суб’єктів владних повноважень, громадян та юридичних осіб, а також для визначення ефективності роботи апеляційного суду та місцевих районних судів Чернівецької області проведено аналітичний огляд стану здійснення правосуддя за 2017 рік.

Аналітичний огляд складено на підставі показників статистичної звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області та апеляційного суду Чернівецької області.

 

 1. Обсяг роботи судів та навантаження суддів

 

Обсяг роботи районних судів Чернівецької області протягом 2017 року збільшився - розглянуто 43 836 справ (проти 39 111 у 2016 р.), що на ­­­­­­4725, або на  10,8% більше, ніж в минулому  періоді. 

 Статистичні дані щодо кількості  розглянутих справ судами першої інстанції, наведено в таблиці  № 1.        

Таблиця № 1

Категорія справ

2017 р.

2016 р.

Динаміка

1

3

4

5

6

 

 

 

  абс.

%

 

Кримінальні

Кримінальні

2257

2016

241

10,7

Цивільні

Цивільні

 

14318

14170

148

1

Справи по КАСУ

Справи по КАСУ

998

734

264

26,4

Справи про адміністративні правопорушення

17261

13527

3734

21,6

Матеріали та  клопотання (подання) пов’язані з кримінальними

справами

9002

8664

338

3,7

 

 

Провадження в порядку виконання вироків

1394

2385

-991

-71,1

Провадження за клопотаннями (поданнями) слідчих органів

6371

5182

1189

18,7

Провадження за скаргами на дії слідчих органів

1008

889

119

11,8

Заяви про відвід

194

190

4

2,1

Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги

24

13

11

45,8

Розгляд справ про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

11

5

6

54,5

Всього:

43 836

39 111

4725

10,8

 

Із наведених даних  можна  спостерігати  збільшення  кількості справ, які були розглянуті судами області по першій інстанції, в основному, за рахунок розгляду справ про адміністративні правопорушення 21,6%,  справ по КАСУ – 26,4%, кримінальних справ – 10,7%.

Також, слід зазначити, що в 2017 році спостерігалося збільшення середньомісячного навантаження на одного суддю районного суду справ усіх категорій - 78,7 (проти 50,7 в 2016 році), що на  28  справ більше. Зокрема, цивільних справ - 21,3 (проти 18,4 в 2016 році), справ про адміністративні правопорушення – 25,7 (проти 17,6 в 2016 р.) та кримінальних справ - 16,8 (проти 2,6  у 2016 р.), матеріали та  клопотання (подання) пов’язані з кримінальними справами – 13,4 (11,1 – в 2016 році).

Найбільше навантаження на  одного  суддю  спостерігалося в наступних судах:

 1. Шевченківському – 195,8 (проти  73,1 в 2016 році) збільшення навантаження    при зменшенні кількості  суддів – (8 проти 12 в 2016 році);
 2. Вижницькому – 91,8 (проти 43, в 2016 році) збільшення навантаження при зменшенні кількості  суддів – (3 проти 4 в 2016 році);
 3. Кельменецькому – 90,2 (проти 55,6 в 2016 році) збільшення навантаження при зменшенні кількості суддів (2 проти 3 в 2016 р.)
 4. Заставнівському –78,5 (проти 37,5 в 2016 році) збільшення навантаження у зв’язку зі зменшенням кількості суддів з 4 до 3 .
 5. Кіцманському - 75,9 (проти  62,8  в 2016 році) збільшення навантаження при однаковій кількості суддів - 4;

Найменше навантаження на одного суддю в таких судах:

 1. Новодністровському – 16,4 (проти 11 в 2016 р.) збільшення навантаження при зменшенні кількості  суддів з 3 до 2;
 2. Герцаївському –  24,4  (проти 20,8 в 2016 р.) збільшення навантаження   при  однаковій    кількості  суддів;
 3. Путильському – 26 (проти 34 у 2016 р.); зменшення навантаження  у зв’язку зі зменшенням кількості суддів (1 проти 3);
 4. Садгірському – 48 (проти 35,8 в 2016 р.); збільшення навантаження при однаковій    кількості  суддів;

В апеляційному суді Чернівецької області середньомісячне навантаження на одного суддю дещо менше. По судових палатах апеляційного суду навантаження характеризується наступним чином: ( таблиці № 2- а, 2- б).    

Таблиця № 2 - а

Судова палата в кримінальних справах

(із розрахунку на 10 суддів)

Апеляційна

інстанція

Подання слідчих органів (апеляція)

 

Перегляд постанов про

адмін. право- порушення

Подання (клопотання) про визначен-ня підсуд-ності

Перегляд судових рішень у зв’язку

з ново-вияв-леними   обставинами

Всього

 

2017 р.

Всього

 

2016 р.

Динаміка

 

 

абс.

%

430

321

796

234

5

1786

926

+860

+48,2

 

Відповідно  до ст. 248 КПК України у 2017 році на розгляд слідчих суддів апеляційного суду (5 осіб) надійшло та було ними розглянуто 3030 клопотань  про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (проти 2253  у 2016 році, які розглядалися 6 слідчими суддями), що на 25,6%  більше, ніж у минулому звітному періоді.

 Таблиця № 2 – б

Судова палата в цивільних справах

(із розрахунку на 10 суддів)

Апеляційна інстанція

Перегляд судових рішень у зв’язку

з нововиявленими   обставинами

Всього

 

2017 р.

 

Всього

 

2016 р.

Динаміка

абс.

%

1342

4

1346

1520

-174

-12,9

 

Крім розгляду справ та матеріалів, суддями апеляційного суду здійснювалась також інша робота, зокрема: проводились аналізи та узагальнення судової практики, виконувались контрольні завдання, надавалась практична  та методична  допомога суддям районних судів, а також були організовані та проведені  семінарські заняття з суддями області відповідно до плану роботи апеляційного суду Чернівецької області на 2017 рік.

 

 1. Розгляд судами кримінальних справ

 

 В 2017 році в провадженні судів першої інстанції знаходилось (з урахуванням залишку) 2768 кримінальних справ  (проти  2381 в 2016 р.), що на 387 справ, або на 14% більше, ніж в минулому періоді. 

Було закінчено судовим провадженням 2254  кримінальні справи (проти 1979 в 2016 р.), що становить 81,4% від кількості справ, що перебували на розгляді у 2016 році.

На кінець звітного періоду залишилося нерозглянутими 514 справ, або 18,6% від кількості справ, які перебували в провадженні (проти 402 в 2016 р.), що на 21,9% більше, ніж у минулому році.

Зупинено провадження у 67 справах (проти 61 у 2016 р.), або 13% від залишку. Із них, у зв’язку із розшуком підсудних –  56 справ (проти 51 в 2016 р.), що складає 83,6% від загальної кількості справ, зупинених провадженням.

Розглянуто з постановленням вироку 1644 справи (проти 1438  у 2016 р.), що становить 72,9% від кількості справ, закінчених провадженням.

Судами І інстанції  було розглянуто з порушенням строків, встановлених КПК України 21 справу (в 2016 р. – 17 справ).

За вироками,  що набрали та не набрали законної сили, засуджено 1753  особи  (проти 1533  в  2016 р.), що на 12,5 % більше.

Результати розгляду кримінальних справ по вироках, ухвалах, постановах,  що набрали та не набрали законної сили (за кількістю осіб), наведено в таблиці №3.                                                             

 

Таблиця № 3

 

 

Результати розгляду справ

 

Динаміка

2016 р.

2017 р.

АБС

%

Засуджено

1533

1753

220

12,5

Виправдано

15

14

-1

-7,1

Закрито справ

479

550

71

12,9

Застосовано примусові заходи медичного характеру

20

25

5

20

Застосовано примусові заходи виховного характеру

18

16

-2

-12,5

Відмовлено в затвердж. угоди і поверн. прок. для продовж. досудов. розсл.

12

10

-2

-20

Повернуто прокурору

17

15

-2

-13,3

Передано за підсудністю

22

34

12

35,3

Всього:

2116

2417

301

12,5

 

       Судами області розглянуто 1008 скарг на дії слідчих органів (проти   889  в  2016 р.), з яких задоволено 421 скаргу (у 2016 р. - 371), що становить 41,8% від кількості розглянутих (у  2016 р. –  41,7%).

Судами області було:

- взято під варту із зали судового засідання 55 осіб (проти  51  у  2016 р.), що на  7,3% більше, ніж у  минулому періоді;

- звільнено з-під варти  -   1 особу  (проти 10 в 2016 р.).

За даними судової статистики внаслідок вчинення злочинів громадянам заподіюється значна шкода.

Кількість фізичних осіб, потерпілих від злочинів, зменшилась на 3,2%  і становить 1251  особу  (проти  1291  в 2016 р.), із них –  40 неповнолітніх, або  3,2% від загальної кількості потерпілих від злочинів (проти 48 або 3,7% в 2016 р.).

Заподіяно шкоду життю –32 особам, або  2,6%  (проти  34, або  2,6%  в 2016 р.); здоров’ю – 195 особам, або  15,6%   (проти 206,  або 15,9%  в 2016 р.).

Внаслідок вчинення злочинів заподіяно матеріальну та моральну шкоду:

-  1024 фізичним особам (проти  1051 в 2016 р.), що на 27 осіб, або  на 2,6% менше;

- 105 юридичним особам (проти 99 в 2016 р.), що на 6 осіб, або на 5,7% більше.

Було заподіяно матеріальної і моральної шкоди на 37 366 696  грн. (проти 12 685 486 грн. в 2016 р.), що на 24 681 210 грн., або на 66,1%  більше, із них -  фізичним особам на 34 692 514 грн. (проти  6 867 047 грн. в  2016 р.), що на 27 825 467 грн., або на 80,2%  більше, ніж у минулому періоді. 

У справах, в яких вироки набрали законної сили, за всі види злочинів засуджено 1520 осіб  (проти 1279  в 2016 р.), що на 241 особу,  або 15,9%  більше.

Структура видів покарань (за числом засуджених) характеризується такими даними (таблиця № 4).                             

 

Таблиця № 4

Вид покарань

2017 р.

2016 р.

Динаміка

 

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

                                                                    % %                                                      %                                                                      

1.  Позбавлення   волі

319

20,99

277

21,7

42

13,2

2.   Обмеження   волі

20

1,3

28

2,2

-8

-40

3.   Виправні   роботи

4

0,3

2

0,2

2

50

4.    Штраф

476

31,3

353

27,6

123

25,8

5. Звільнено від відбування  покарання усього:

525

34,5

442

34,6

83

15,8

Із них:

а) Звільнення від відбування покарання з  випробуванням

457

87

419

32,8

38

8,3

б) Звільнено від відбування покарання

внаслідок  амністії

 

 

58

11

3

0,2

55

94,8

в) Звільнено від відбування покарання з інших підстав

10

1,9

20

1,6

-10

-100

6.   Громадські   роботи

75

4,9

94

7,3

-19

-25,3

7.  Арешт

97

6,4

77

6

20

20,6

8.  Позбавлено права займати певні посади або займатися певною діяльністю

-

-

-

-

-

-

9. Службові  обмеження  для військовослужбовців

2

0,1

-

-

2

100

10. Тримання в дисциплінарному батальйоні

-

-

1

0,08

-1

-100

10. Довічне   позбавлення    волі

-

-

1

0,08

-1

-100

11.  Інші   міри   покарання

2

0,1

4

0,3

-2

-100

Всього:

1520

100

1279

100

241

15,9

 

Протягом  2017 року за вчинення  злочинів, які  належать  до категорії:

Статистичні  показники щодо  кримінологічних особливостей засуджених осіб у  2017 році, в порівнянні з 2016 роком, характеризуються  такими даними (по вироках, ухвалах, постановах, які набрали законної сили):

За злочини, вчинені організованими групами та злочинними організаціями, не було засуджено жодної особи (проти 8 осіб в  2016 р.).

У 2017 році засуджено 77 неповнолітніх осіб, або 5,1% від загальної кількості засуджених (проти 81 у 2016 р.), що на 5,2%  менше, ніж у минулому році.  Із них:  4 осіб скоїли злочини у стані алкогольного сп’яніння (проти 5 в 2016 р.), що становить 5,2% від загальної кількості  засуджених  неповнолітніх,  33 – групою осіб (проти 32 в 2016 р.), що складає 42,9% від загальної кількості засуджених неповнолітніх,  30 засуджених неповнолітніх виховувалися  в родині з одним із батьків, або 39% (проти 28 в 2016 р.), у 2017 році не було неповнолітніх осіб, що виховувалися б поза  родиною (проти 4 в 2016 р.),  у звітному періоді 1 неповнолітня  особа, виховувалася у школі-інтернаті, дитячому будинку (у 2016 р. - жодної).

На розгляд в суди області надійшло (з урахуванням залишку) 6401 клопотання  слідчого, прокурора та інших осіб (проти 5204  в 2016 р.), що на 18,7% більше.  Із них розглянуто  6371 подання  (проти  5182 -  в 2016 р.),  з яких задоволено 5460 подань (проти 4432 в 2016 р.), що на 18,8 % більше, ніж в минулому періоді,  та становить 85,7% від кількості розглянутих. Скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування перебувало на розгляді – 1016 ( в 2016 р.  – 899), розглянуто – 1008 (в 2016 р. – 889), задоволено – 421 (проти 371 в 2016 р.), також перебувало на розгляді заяв про відвід – 195 (в 2016 р. – 207), розглянуто – 194 (в 2016 р. – 190), задоволено – 93 (в 2016 р. – 83).

 

В апеляційну інстанцію надійшла (з урахуванням залишку) 461 кримінальна справа (проти 478 в 2016 р.), що на 3,7% менше,  розглянуто  справ 430 (проти 439 у  2016 р.), що на 2,1% менше  в порівнянні з минулим періодом.

На ухвали (постанови) суддів, постановлені в порядку, передбаченому ст.ст. 52-5; 165-2; 165-3; 177; 205, 236-2, 236-6, 236-8 КПК України, надійшло (з урахуванням залишку)  321 апеляцій (проти 213 у 2016 р.), що на 33,6% більше, закінчено провадженням  - 321 (проти  212  в 2016 р.), що на 34% більше,  задоволено 68 апеляцій  (проти  58  в  2016 р.),  що на 14,7%   більше,  ніж у минулому періоді.

  Відповідно до ст.248 КПК України в редакції 2012 року на розгляд апеляційного суду надійшло 3030 клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (в 2016 році – 2253) відмічається збільшення на 25,6%, ніж в минулому звітному періоді.

Якість розгляду кримінальних справ (за кількістю осіб) характеризується даними, наведеними в таблиці № 6.

 

Таблиця № 6

Результати розгляду кримінальних

справ в апеляційному порядку

2017 рік 

2016 рік

Динаміка

 

%

 

%

   

%

Вироки скасовано

65

4

78

5,4

-13

-20

Вироки змінено

84

5,1

64

4,4

20

23,8

Всього скасовано і змінено

149

9,1

142

9,9

7

4,7

Ухвал  (постанов)  скасовано

33

2

37

2,6

-4

-12,

Ухвал  ( постанов )  змінено

2

0,1

11

0,8

-9

-450

Всього скасовано і змінено

 

 

35

2,1

48

3,3

-13

-37,1

Всього   браку:

184

11,2

190

13,2

-6

-3,3

 

Найбільшою частка скасованих і змінених вироків та ухвал (постанов) була в таких районних судах: Садгірському – 19,1%, Сокирянському - 18,1%, Новодністровському – 16%, Новоселицькому – 15,4%.

Найменшою  частка скасованих  і змінених вироків  та ухвал (постанов) була в таких районних  судах: Кельменецькому – 1,6%, Хотинському – 2,8%, Вижницькому – 6,2%.

                                             

 

 1. Розгляд судами цивільних справ

 

У 2017  році в провадженні судів першої інстанції перебувало на розгляді (з урахуванням залишку) 16 534 позовні заяви, скарги, заяви, подання, клопотання  (проти  18 168 - в 2016  р.),  що на 1 634 одиниці, або на 10% менше.  По КАСУ -    1 225  позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань  (проти  995 - в 2016 р.), що на  230 одиниць,  або на 19%  більше.  

 Судами  першої інстанції закінчено провадженням 14 318 цивільних справ, що  на 148 справ, або на 1%  більше (в 2016 р. було закінчено провадженням  14 170 цивільних справ). По КАСУ закінчено провадженням 998 справ, що на 264 справи, або  на 26,5%  більше, ніж в минулому періоді (в 2016 р. було закінчено провадженням  734 справи). 

Розглянуто судами із порушенням строків, встановлених ЦПКУ, 134 цивільні справи, що на 98  справ менше, ніж у минулому періоді,  або 0,7% від загальної кількості закінчених провадженням справ (у 2016 р. - 232 справи, або 0,6%).  По КАСУ - 11 справ, що на 7 справ більше, ніж у минулому періоді, або 0,7% від загальної кількості закінчених провадженням справ (у  2016  р. – 4 справи або 0,5%).

Розглянуто справ з порушенням, встановлених ЦПКУ, процесуальних строків такими районними судами: Сторожинецьким – 61 справу (4,7%), Сокирянським –  22 справи (4,3%), Хотинським - 20 справ (2%); Глибоцьким – 17 справ (1,5%), Кельменецьким - 6 справ (0,9%), Заставнівським – 5 справ (0,6%), Першотравневим –2 справи (0,1%), Кіцманським- 1 справу (0,1%).

Із ухваленням рішення розглянуто 10 771  цивільних справ  (проти 11 264  в 2016 р.), що на 493 справи  або на 4,4% менше, ніж в минулому періоді. По КАСУ із прийняттям постанови  розглянуто  840 справ (проти 636 - в 2016 р.), що на  204 справи або на 32,1% більше, ніж в минулому періоді.

          Частка цивільних справ з ухваленням рішення порівняно із закінченими провадженням складає 75 % (проти 79,5%  в 2016 р.), по КАСУ – 84,2% (в  2016 р. – 86,6%).

 

          Позови (клопотання, заяви, подання, скарги) задоволено по 10 281 справі, або  95,5% від кількості справ, розглянутих за ЦПКУ із винесенням рішення (в 2016 р. – по 10 729 справах, або  95,3%). По КАСУ розглянуто із задоволенням позову 599  справ, що складає  71,3%  від кількості справ, розглянутих із прийняттям постанови (в  2016 р. -  499  справ, або 78,5%).

 

Постановлено окремих ухвал - 2, або 0,02% від кількості справ, розглянутих з ухваленням рішення (в 2016 р. – 1, або  0,0009%). По КАСУ не постановлено жодної окремої ухвали (в 2016 р. -  аналогічно).

Про заходи, вжиті за окремими ухвалами, не надійшло жодного повідомлення (в 2016 р. - аналогічно).  

В 2017 році судами області усього було розглянуто 10 321  справу позовного  провадження (проти  11 164  в 2016 р.),  що на 843 одиниці,  або на 8,2%  менше, ніж у минулому періоді.

 

У масиві розглянутих цивільних справ позовного провадження найбільшу частку, як і в минулому звітному періоді, становили наступні категорії справ:

 1. спори, що виникають із сімейних правовідносин4 082 справ, або 40% від загальної кількості розглянутих справ позовного провадження;
 2. спори, що виникають із договорів2 816 справ, або 27,3% від загальної кількості розглянутих справ позовного провадження;
 3. 3. спори про спадкове право1 647 справ, або 16% від загальної кількості розглянутих справ позовного провадження;
 4. спори про право власності та інші речові права606 справ, або 5,9% від загальної кількості розглянутих справ  позовного провадження.
 5. 5. спори, що виникають із житлових правовідносин – 459 справ, або 4,4% від загальної кількості розглянутих справ  позовного провадження.

 

Спостерігається зменшення справ позовного провадження у таких категоріях:

 1. 1. спори, що виникають із договорів – 2 816 справ (проти 3 206 в 2016 році), що на 12,2%   менше;
 2. спори про спадкове право - 1 647 справи (проти 1 989 в 2016 році), що на 17, 2%   менше;
 3. спори, що виникають із трудових правовідносин – 68 справ (проти 116 в 2016 р.), що на  41,4%  менше.

 

Незначне збільшення кількості розглянутих справ позовного провадження спостерігається у наступних категоріях:

 1. спори про право власності та інші речові права 606 справ (проти 580 в 2016 р.), що на  4,5%   більше;
 2. спори про недоговірні зобов’язання – 221 справу (проти 252 в 2016 році), що на 12,3 % більше.

 

Відзначається  збільшення кількості розглянутих справ окремого  провадження,  що становить 1 652 справ (проти 1 436- у 2016 р.), що на 216 справ, або на 15% більше в порівнянні з минулим періодом.

 

В 2017 році  судами області було розглянуто 1 054 справи наказного провадження (проти 621 - в 2016 р.), що на 433 справи, або на 41,1% більше.

Із них:

- про видачу судового наказу1 011 справ  (проти  582  в 2016 р.), що на 429 одиниць, або на 42,4% більше;

- про скасування судового наказу  – 43 справи  (проти 39 -  в 2016 р.), що на 4 одиниці,  або на 9,3%  більше.

 

 В  2017 році судами першої інстанції  також було розглянуто:

- заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами -  18 (проти 27 -  в 2016 р.), що на 9 одиниць, або на 33,3%  менше;

- клопотань, заяв,  подань у порядку виконання судових рішень та рішень  інших органів (посадових осіб) 909 (проти 678 в 2016 р.), що на

231 одиницю, або на 25,4%  більше;

- клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні4 (проти  3 - в 2016 р.), що на 1 одиницю, або на 25%  більше;

- скарг на дії, або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС 360 (проти 241-  в  2016 р.), що на 119 одиниць, або на 33,1% більше.

Апеляційна інстанція:

 

- надійшло (з урахуванням залишку) 1 487 цивільних справ (проти  1 672 в 2016 р.), що на 185 справ або на 12,4% менше, ніж у минулому періоді;

- всього закінчено провадженням 1 342 справи (проти 1 520 - у 2016 році), що на 178 справ, або на 13,3 % менше, ніж у минулому періоді.

З них:

- повернуто  168  цивільних справ  (проти  173 - в  2016 р.), що на 5 справ або на 3менше, ніж у минулому періоді;

- відмовлено у відкритті провадження – по 12 справах (проти 26 - у 2016 р.), що на 14 справ або на 53,8% менше;

- розглянуто  1 158  цивільних справ  (проти  1 313  в 2016 р.), що на 155 справ або 13,4%, менше, ніж у минулому періоді. Із них: задоволено - 589 одиниць (проти 702-   у 2016 р.), що на 113 справ або на 19,2% менше;

- закінчено провадженням 4 заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами: із них: 1 заяву повернуто заявникам; розглянуто 3 заяви ( проти  7- у 2016 році). Із них: 3 заяви залишено без задоволення (проти 7 - у 2016 році).

    

Якість розгляду цивільних справ характеризується такими даними (таблиця № 7).                               

                                                                                                                      Таблиця № 7

Результати розгляду цивільних справ в апеляційному порядку

 

2017 р.

 

2016 р.

Динаміка

 

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

1. Рішення скасовано і постановлено нове рішення

295

2,7

354

3,1

-59

-20

2. Рішення скасовано із закриттям

 провадження

15

0,1

20

0,2

-5

-0,3

3. Рішення скасовано і заяву

залишено без розгляду

8

0,1

1

0,01

7

87,5

4. Всього: рішення скасовано

318

3

375

3,3

-57

-17,9

5. Рішення змінено

72

0,7

113

1

-41

-56,9

6. Всього:   скасовано  і  змінено

рішень

390

3,6

488

4,3

-98

-25,1

7. Ухвала скасована і постановлена

нова ухвала

59

0,5

77

0,7

-18

-30,5

8. Ухвала скасована з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції

64

0,6

57

0,5

7

11

Всього: скасовано ухвал

192*

1,8

208**

1,8

-16

-8,3

9. Ухвал змінено

7

0,1

6

  0,05

1

14,3

10. Всього: скасовано і змінено

      ухвал

 

уухвалухвал

199

1,8

214

1,9

-15

-7,5

11. Всього браку:

589

5,5

702

6,2

-113

-19,2

 

 

 

 

 

 

* У 2017 році всього було скасовано 192 ухвали, з яких – 64 ухвали скасовано та направлено справи до суду І інстанції для продовження розгляду; по 59 справах було скасовано ухвали суду першої інстанції та  постановлено нові ухвали, а також  69 ухвал було скасовано та направлено справи на новий розгляд до суду І інстанції.

 

** У 2016 році всього було скасовано 208 ухвал, з яких – 57 ухвал  скасовано та направлено справи до суду І інстанції для продовження розгляду; по 77 справах  було скасовано ухвали суду І  інстанції та  постановлено нові ухвали, а також  74 ухвали було скасовано та направлено справи на новий розгляд до суду І інстанції.

 

 

Найбільшою частка скасованих і змінених рішень та ухвал була в:

Першотравневому – 11,6%,   Путильському -11%, Садгірському – 9,6%, Шевченківському -  9,1% районних судах.

 

Найменшою частка скасованих і змінених рішень та ухвал була в: 

Сокирянському – 2,4%, Новодністровському-2,5%, Сторожинецькому- 3,2%, Глибоцькому- 3,2% районних судах.

 

У 2017  році в апеляційному суді фактично сплачено судового  збору на суму 2  085  041 грн. за 1 227 заявами (у 2016 році - на суму 1 861 488 грн. за

1 310  заявами), що на 223 553  грн. більше, ніж в минулому періоді, та на 83 заяви менше, ніж в минулому періоді.

За період, що аналізується, заяв щодо повернення судового збору не надходило ( у 2016 році – аналогічно).

У 2017  році звільнено від сплати судового збору за 30  заявами на суму 17 487 грн. (у 2016 році -  за 31 заявою на суму 13 229 грн.) , що на 1 заяву та 4 258 грн. більше, ніж в минулому періоді.

 

 

 

 

 1. Розгляд справ про  адміністративні правопорушення

 

В 2017 році районними судами області розглянуто 17 261 справ про адміністративні правопорушення (проти  13 527- в 2016 р.), що  на 3 734  справи,  або  на 21,6 % більше,  ніж у минулому періоді.

У зазначених вище справах накладено адміністративне стягнення  на  9 275 осіб (проти 9 319 - у 2016 р.),  що складає 66,3% від загальної кількості осіб, щодо яких розглянуто справи.

Закрито справ відносно 4 389 осіб, що становить 31,4% від  кількості осіб, щодо яких розглянуто справи (в 2016 р. - відносно  3 369 осіб, або 24,9%), тобто спостерігається збільшення кількості закритих справ на  1 020 одиниць, або на 23,2 %.

В масиві розглянутих справ найбільшу  частку становили наступні категорії:

- керування транспортними засобами  або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого  сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП) –  розглянуто 3 142 справи (проти  1 607-  в 2016  р.),  що на 1 535 справ, або на 49% більше, та  складає 11 % від загальної кількості розглянутих справ;

- вчинення насильства в сім”ї, невиконання захисного припису або не проходження колекційної програми (ст. 173-2 КУпАП) – розглянуто 2 228  справ (проти 2 428 - в 2016 р.), що на 200 справ, або на 9% менше, та складає 1,4% від загальної кількості розглянутих справ;

- порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого  майна (ст. 124 КУпАП) -  розглянуто 2 216 справ  (проти   1 909 -  в 2016 р.), що на 307 справ, або на 13,9% більше,  та  складає 2,2% від загальної кількості розглянутих справ;

-  дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) –  розглянуто 1 886 справ (проти 3 110 - у 2016 р.), що на 1 224 справи, або на 65% менше, та складає 8,8% від загальної кількості розглянутих справ.

 

Практика застосування адміністративних стягнень характеризується такими даними (таблиця № 8).

                                            Таблиця № 8

Вид стягнення

 

 

 

 

 

 

2017 р.

 

2016 р.

 

Динаміка

 

         

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Зроблено попередження

53

0,6

226

1,7

-173

-76,6

Накладено штраф

7 752

83,6

6985

51,6

767

10

Оплатне вилучення предмета

-

-

-

-

-

-

Застосовано конфіскацію

1

0,01

1

0,01

-

-

Позбавлено спеціального права

14

0,2

161

1,2

-147

-91

Громадські роботи

1 120

12,1

1455

10,8

-335

-23

Виправні роботи

-

-

2

0,01

-2

-0,01

Адміністративний арешт

 

301

3,2

460

3,4

-159

-34,6

Інші види адмін. стягнень

34

0,4

29

0,2

5

17,2

Всього:

9275

100

9319

68,9

-44

-0,5

 

 

Також застосовано наступні додаткові стягнення:

 

Сума накладеного штрафу становить 44 490  386  грн. (проти  14 887 736  грн. в 2016 р.),  що на 29 602 710  грн. або на 199% більше;  сплаченого добровільно – 5 053 382 грн., що становить 11,4%  від суми накладеного штрафу (проти  3 379 215 -22,7%  у 2016 р.).

Матеріальні збитки, заподіяні правопорушеннями, визначено в сумі 120 грн. (проти 2 507 грн. - в 2016 р.);  відшкодувань не здійснювалося (в 2016 р. відшкодовано - 34 грн. ).

Вилучено: вогнепальної зброї та бойових припасів – 9 одиниць (проти 5 в 2016 р.);  наркотичних засобів  -  126,8 гр. (проти  19 гр. - у 2016 р.); оплатне вилучення цінностей не здійснювалось (в  2016 р. - аналогічно).

За даний період  вибухових, отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин вилучено не було; (в 2016 р. – аналогічно).

Конфісковано:

           в 2016 р.); 

 

Апеляційна інстанція:

 

За період, що аналізується, в апеляційну інстанцію надійшло (з урахування залишку) 815 апеляційних скарг про перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення (проти 250 в 2016 р.), що на 565 одиниць, або на 69,3% більше, ніж у минулому періоді.

Із них:

 

 1. Звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень

 

Протягом 2017  року судами області було видано на  виконання   документів 15614 (проти  14 350 в 2016 році), що на 1264 документів, або на 8,1% більше, ніж в минулому періоді. Із них: 71 документів про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами, на суму 2 163 991 грн.,  39 - про конфіскацію майна засуджених,  716  - про стягнення аліментів, 6 670 - про стягнення судового збору - на суму 3 317 351  грн.,  366  - про інші стягнення на користь держави на суму 2 907 578  грн.,  50 рішень судів в адміністративних справах на суму 727 288 грн., 3 рішення судів щодо трудових спорів на суму 33 451 грн., 5 035  постанов у справах про адміністративні правопорушення на суму 30 268 530 грн. 

За вироками, що набрали законної сили в 2017 році, матеріальну шкоду, заподіяну  розкраданнями та іншими злочинами, визначено судами в розмірі – 1 907 021 грн. (проти  5 575 798 грн. у 2016 р.), що на 3 668 777 грн., або  192,4%  менше, у тому числі: державній власності –  157 199 грн.,  комунальній –  3 957 грн., приватній –  1 730 355 грн., колективній –   15 510 грн.

 

 

Відділ судової статистики,

кодифікаційно-довідкової роботи

та звернень громадян

апеляційного суду  Чернівецької області