flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про виконання апеляційним судом Чернівецької області вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2017 рік

Звіт про виконання апеляційним судом Чернівецької області вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2017 рік

   На виконання пункту 10 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апеляційному суді Чернівецької  області проводиться аналіз роботи із запитами на отримання публічної інформації.

  Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана, або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом України «Про доступ до публічної інформації».

  Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність апеляційного суду Чернівецької області організовує і забезпечує відділ судової статистики кодифікаційно-довідкової роботи та звернень громадян.

  У 2017 році  до апеляційного суду Чернівецької області надійшло 50 запитів на отримання публічної інформації:

Запити, що надходили до суду в 2017 році  в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» зокрема стосувалися питань отримання інформації щодо:

  Запити, що надходили, зареєстровані в автоматизованій системі документообігу суду.

26 запитів надіслано до суду електронною поштою ( 11 -  в порівнянні з 2016 роком ) , які були  заповненні за формою електронного інформаційного запиту на офіційному сайті апеляційного суду Чернівецької області.

У всіх випадках відповіді були надані в письмовій формі та направлені запитувачам за допомогою поштового та електронного зв’язку.

За результатами розгляду було задоволено 30 запитів ( 21 -  в порівнянні з 2016 роком ) , задоволено частково - 10 запитів ( 1 -  в порівнянні з 2016 роком ),  по запитам - відмовлено у задоволенні у зв’язку з тим, що апеляційний  суд не  являється розпорядником запитуваної інформації ( 2 - в порівнянні з 2016 роком ), по 4 запитам було надано відповідні роз’яснення.

Протягом 2017 року відсутні випадки оскарження відповідей на інформаційні запити, які подавались до апеляційного суду Чернівецької області в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Усі відповіді на запити надані  у  строк встановлений відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Усі матеріали, що стосуються роботи із запитами щодо надання публічної інформації, сформовані належним чином та зберігаються у відповідності до чинного законодавства України.

Організація роботи з напрямку забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» контролюється керівництвом апеляційного суду Чернівецької області.

 

 

 

 

 

 

Відділ судової статистики,

кодифікаційно-довідкової

роботи  та  звернень  громадян

апеляційного суду Чернівецької області