flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про виконання апеляційним судом Чернівецької області вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за I півріччя 2018 року у порівнянні з I півріччям 2017 року

На виконання пункту 10 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та на  виконання плану  роботи апеляційного суду Чернівецької області на перше півріччя 2018 року відділом судової статистики, кодифікаційно-довідкової  роботи  та звернень громадян в апеляційному суді Чернівецької  області проводиться аналіз роботи із запитами на отримання публічної інформації.

В ході здійснення аналізу для порівняльної характеристики показників по розгляду запитів на отримання інформації були використані відповідні статистичні дані за перше  півріччя  2017 року,   вивчені провадження щодо запитів на отримання інформації, які надійшли до суду протягом першого півріччя 2018 року.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана, або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом України «Про доступ до публічної інформації».

Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність апеляційного суду Чернівецької області організовує і забезпечує відділ судової статистики кодифікаційно-довідкової роботи та звернень громадян.

У I півріччі  2018  року  до апеляційного суду Чернівецької області надійшло 68  запитів на отримання публічної інформації, які зареєстровані в автоматизованій системі документообігу суду, а саме:

Запити, що надходили до суду в I півріччі  2018 року  в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, стосувалися питань отримання інформації щодо:

За результатами розгляду було задоволено 65 запитів, задоволено частково - 1 запит,  в одному запиті - відмовлено у задоволенні у зв’язку з тим, що апеляційний  суд не  являється розпорядником запитуваної інформації, по 1 запиту було надано відповідні роз’яснення.

Протягом I півріччя  2018   року відсутні випадки оскарження відповідей на інформаційні запити, які подавались до апеляційного суду Чернівецької області в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Усі відповіді на запити були надані в письмовій формі та направлені запитувачам за допомогою поштового та електронного зв’язку у строк,  встановлений відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Усі матеріали, що стосуються роботи із запитами щодо надання публічної інформації, сформовані належним чином та зберігаються у відповідності до чинного законодавства України.

Організація роботи з напрямку забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» контролюється керівництвом апеляційного суду Чернівецької області.

Даний аналіз обговорити на оперативній нараді та розмістити на веб-сайті суду на веб-порталі «Судова влада України».

 

 

 

 

                     Головний спеціаліст відділу судової

                    статистики, кодифікаційно-довідкової

                    роботи  та  звернень  громадян

                    апеляційного суду Чернівецької області                                         Солдатова Ю.В.