flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналітичний огляд стану здійснення правосуддя апеляційним судом Чернівецької області, місцевими районними судами Чернівецької області за І півріччя 2018 року в порівнянні з І півріччям 2017 року

На виконання доручення Державної судової адміністрації України та плану роботи апеляційного суду Чернівецької області на перше півріччя 2017 року з метою забезпечення прозорості та відкритості правосуддя шляхом доступу до даних судової статистики та надання можливості для  задоволення інформаційних потреб органів судової влади України, інших суб’єктів владних повноважень, громадян та юридичних осіб, а також для визначення ефективності роботи апеляційного суду та місцевих районних судів Чернівецької області проведено аналітичний огляд стану здійснення правосуддя за І півріччя 2018 року.

Аналітичний огляд складено на підставі показників статистичної звітності територіального управління Державної судової адміністрації  України в Чернівецькій області та апеляційного суду Чернівецької області.

 

 1. Обсяг роботи судів та навантаження суддів

Обсяг роботи судів Чернівецької області протягом І півріччя 2018 року   збільшився: закінчено провадженням 23 277 справ та матеріалів (проти 22 114 в І  півріччі  2017 р.), що на  1163 справи та матеріали, або на 5,2% більше. 

 Статистичні дані, щодо кількості закінчених провадженням справ судами першої інстанції наведено в таблиці:

                     

Категорія справ

І півріччя    2017 р.

І півріччя    2018 р.

Динаміка

 

 

 

абс.          %   

Кримінальне судочинство

5624

7105

+1481

+26,3

Цивільне судочинство

 

7686

6519

-1167

-15,2

Справи у порядку адміністративного судочинства

652

478

-174

-26,7

Справи про адміністративні правопорушення

8152

9175

+1023

+12,5

Всього:

22 114

23 277

+1163

+5,2

 

Із наведених даних вбачається, що спостерігається збільшення кількості розглянутих справ судами області по першій інстанції по таких категоріях справ:

Слід відзначити, що в даному звітному  періоді  середньомісячне навантаження на одного суддю районного суду справ усіх категорій дещо збільшилося:  84,7 справ проти  82  в І півріччі 2017 року, що на  2,7 справ  більше, в т.ч.: кримінальне судочинство – 25,8   (проти 20,9), справ про адміністративні правопорушення  - 33,4  (проти 30,2), цивільне  судочинство  – 23,7  (проти 28,5),  адміністративне судочинство - 1,7  (проти  2,4). 

Найбільше навантаження на одного суддю спостерігалося в таких районних судах:

 1. Шевченківському – 151,8;                                  
 2. Глибоцькому – 113,4;
 3. Першотравневому – 105,8;
 4. Вижницькому – 91,6;
 5. Кельменецькому – 77,1;
 6. Сторожинецькому – 75,1;
 7. Кіцманському – 71,3;
 8. Садгірському – 68,7;
 9. Заставнівському –66,2;

Найменше навантаження на одного суддю спостерігалося в наступних районних судах:

 1. Путильському – 0 (відсутні судді з повноваженнями)
 2. Новодністровському – 18,5;
 3. Герцаївському - 36,5;
 4. Сокирянському – 49,4;
 5. Хотинському – 59,4;
 6. Новоселицькому – 63,1.

 

Апеляційним судом  Чернівецької області  в І півріччі 2018 року було розглянуто 3 002 справи та матеріали усіх категорій (проти 2 976 у І півріччі 2017 року).

По судових палатах апеляційного суду навантаження характеризується наступним чином:     

 

Судова палата з розгляду кримінальних справ

Ухвали слідчих суддів

Справи про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

 

Апеляційна скарга (вироки, ухвали)

Клопотання/подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого

Апеляційні скарги у справах про адміністративні право- порушення

 

Всього

(І півріччя  2017 р.)

 

Всього

(І півріччя  2018 р.)

 

Динаміка

 

абс.

%

133

3

174

141

500

800

951

+151

+18,9

 

Відповідно до ст.248 КПК України у І півріччі 2018 року на розгляд слідчих суддів апеляційного суду (5 осіб) надійшло та було ними розглянуто 1446 клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (проти  1524 у І півріччі 2017 року, які розглядалися також п’ятьма слідчими суддями), що на 5,1% менше, ніж у минулому звітному періоді.

 

 

 

 

Судова палата в цивільних справах

 

Апеляційна скарга на (рішення, ухвали, судові накази)

Справи про перегляд  судових рішень за нововиявленими або виключними1  обставинами

Кількість ухвал про визначення підсудності

Всього

(І півріччя  2017 р.)

 

Всього

(І півріччя  2018 р.)

Динаміка

абс.

%

603

1

1

652

605

-47

-7,2

 

Крім розгляду справ суддями апеляційного суду проводилася інша робота, зокрема: проводилися аналізи та узагальнення, виконувалися контрольні завдання,  надавалася практична і методична  допомога районним судам, а також проводилися семінарські заняття з суддями області на різні теми.

 

 1. Кримінальне судочинство

 

В І півріччі 2018  року в провадженні судів першої інстанції знаходилось (з урахуванням залишку) 7953 справи та матеріали кримінального судочинства (проти 6229,  що на 1724 справи, або на 27,7% більше, ніж у І півріччі 2017р.), із них справ кримінального провадження – 1734 проти - 1548 справ в минулому звітному періоді (на 186 справ, або на 12% більше).

Було розглянуто 1112  кримінальних справ (проти 1071, що на 41 справу, або на 3,8%  більше, ніж у І півріччі 2017 р.), що становить 64,1 % від кількості справ, що перебували в провадженні.

На кінець звітного періоду залишок нерозглянутих справ - 622, або 7,8% від кількості справ, які перебували у провадженні (проти 477  в І півріччі 2017 р., що на 30,4 % більше).

Зупинено провадження по 77 справах (проти 55 у І півріччі 2017 р.), або 12,4% від залишку, із них - у зв’язку з розшуком підсудних - 65 справ  (проти 43 в І півріччі 2017 р.), що складає 84,4% від загальної кількості зупинених провадженням  справ (у І півріччі 2017 р. – 78,2%).

Розглянуто з постановленням вироку 764 кримінальні провадження (проти  812 у І півріччі 2017 р.), що становить 68,7% від кількості розглянутих справ.

В даному звітному періоді кількість закінчених провадженням справ районними судами: 

         Протягом звітного періоду судами області не було звільнено під заставу  жодної  особи  (в І півріччі 2017  р. -   аналогічно).

Судами області було взято під варту із зали судового засідання 30 осіб (проти  30  в І півріччі 2017 р.).

В періоді, що аналізується  було звільнено з-під варти  4 особи (в  І півріччі 2017 р. не було звільнено з-під варти жодної особи).

В І півріччі 2018 року було розглянуто судом присяжних 2 справи (в минулому звітному періоді – жодної).

В  судах  області  перебувало в провадженні  – 5440 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування (слідчі судді), із них розглянуто – 5304,  з яких задоволено – 4340,  що становить 81,8%  від кількості розглянутих (у І півріччі 2017 р. перебувало в провадженні – 3998,  розглянуто – 3925, у тому числі задоволено – 3151, або 80,3% від кількості розглянутих).

 

Апеляційна інстанція

Перебувало в провадженні 531 кримінальних справ та матеріалів,  із них було розглянуто – 451 (в І півріччі 2017 р. – перебувало в провадженні -  518  справ та матеріалів, розглянуто – 466).

На ухвали слідчих суддів надійшло (з урахуванням залишку) 137 апеляцій (проти 150  І півріччі 2017 р.), розглянуто -  133 справи (проти  149 у І півріччі  2017 року), що на  10,7% менше,  ніж у  минулому періоді.

В І півріччі 2017 року до апеляційного суду надійшло 4 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (в І півріччі 2017 року – 3 заяви).

Також, перебувало в провадженні 144 клопотання/подання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (ст.34 КПК), із них розглянуто - 141 (в І півріччі 2017 року перебувало в провадженні – 109, із них розглянуто – 108).

  Відповідно до ст.248 КПК України в редакції 2012 року на розгляд апеляційного суду надійшло 1446 клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (в І півріччі 2017 року - 1524) відмічається незначне зменшення – на 5,1% менше, ніж в минулому звітному періоді.

  Якість розгляду кримінальних справ (за кількістю осіб) характеризується даними, наведеними в таблиці.

 

Результати розгляду кримінальних

справ в апеляційному порядку

І півріччя

2017 року

І півріччя

2018 року

Динаміка

 

%

 

%

 

%

Вироки скасовано

24

2,9

31

4,0

7

29,2

Вироки змінено

42

5,1

30

3,9

-12

-28,6

Ухвал  скасовано

20

2,5

9

1,2

-11

-55

Ухвал  змінено

1

0,1

2

0,3

1

100

Всього   браку:

87

10,7

72

9,4

-15

-17,2

                   

 

Найбільшою була частка скасованих і змінених вироків та ухвал (постанов) в таких районних судах:

Герцаівському – 26,3%;

Кіцманському – 14,9%;

Вижницькому – 14,6%;

Сторожинецькому  - 14,3%;

Хотинському – 13,5%;

В І півріччі 2018 року Новодністровському міському суду Чернівецької області не скасовувались та не змінювались вироки, ухвали, тобто браку не було.

 

 1. Цивільне судочинство

В І півріччі 2018  року в провадженні судів першої інстанції  знаходилось  (з урахуванням залишку) 9 720 цивільних справ та матеріалів цивільного судочинства (проти 10 246 в І півріччі  2017 року), що на 526 справ та матеріалів, або на  5,1% менше.

По КАСУ (з урахуванням  залишку) перебувало на розгляді – 661 справа та матеріали (проти  842 в І півріччі 2017 року) , що на 181 справ та матеріалів, або 21,5% менше.

Судами першої інстанції розглянуто 6 519 цивільних справ та матеріалів, що  на 1 167 справ та матеріалів, або 15,2%  менше (в І півріччі 2017 року було закінчено провадженням  7 686 цивільних справ та матеріалів). Задоволено – 4830 справ та матеріалів (в І півріччі 2017 року – 5984), що на 19,3% менше ніж в минулому періоді.

По КАСУ розглянуто 478 справ та матеріалів, що на 174 справи та матеріали, або  26,7%  менше,  ніж в минулому періоді (в І півріччі 2017 року було розглянуто 652), з них задоволено 278 справ та матеріалів (в І півріччі 2017 року – 352).

Кількість закінчених провадженням справ та матеріалів цивільного судочинства:

Кількість закінчених провадженням справ та матеріалів адміністративного судочинства:

         В І півріччі 2018 року судами області було розглянуто 4 093 справи позовного провадження (проти  5 060 справ у І півріччі 2017  року), що на  967 справ, або на  19,1% менше, ніж у минулому періоді. Задоволено – 3 406 справ (проти  4 466 справ у І півріччі 2017  року), що на 1 060 справ, або на 23,7% менше ніж в минулому періоді.

В І півріччі 2018 року судами області було розглянуто – 620 справ окремого провадження (проти  761 в І півріччі 2017 року),  що на 141 справу або на 18,5%  менше, ніж в минулому періоді. Задоволено – 585 справ (проти  717 в І півріччі 2017 року).

В І півріччі 2018 року судами області було розглянуто 518 заяв про видачу/скасування судового наказу (проти 575 в І півріччі 2017 р.), що на 57 заяв або на 9,9% менше, ніж у минулому періоді.

У І півріччі 2018 року судами першої інстанції  також було розглянуто:

- заяв про перегляд заочного рішення - 43 (проти 82 в І півріччі 2017 року);

- заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими або виключними обставинами - 5 (проти 8  в І півріччі 2017 року);

- заяв про відновлення втраченого судового провадження – 3 (проти 1 в І півріччі 2017 року);

- клопотань, заяв,  подань у порядку виконання судових рішень та рішень  інших органів (посадових осіб)408 (проти  321  в І півріччі 2017 року), що на 87 клопотань або на 27,1%  більше, ніж у минулому періоді;

- скарг на дії або бездіяльність виконавчої служби138 (проти 106  у І півріччі 2017 року);

- клопотань про визнання та звернення до виконання рішення  іноземного суду, що підлягає примусовому виконання/що не підлягає примусовому виконанню2 (проти 2 в І півріччі 2017 року);

- доручень судів України / іноземних судів – 49 (проти 34  у І півріччі 2017 року).

 

Апеляційна інстанція:

- перебувало в провадженні 756 справ та матеріалів цивільного судочинства  (проти 819  у І півріччі 2017 року), що на 63 справи та матеріали, або на 7,7%  менше, ніж у минулому періоді;

- розглянуто 605 справ та матеріалів  (проти 652  в І півріччі  2017 року),  що на 47 справ та матеріалів, або на 7,2%  менше, ніж у минулому періоді;

- розглянуто 1 справу про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами (проти - 1  в І півріччі 2017 року);

- кількість ухвал про визначення підсудності – 1 (в І півріччі  2017 року - жодної).

Якість  розгляду  справ цивільного судочинства характеризується наступним чином:         

                                                        

Результати розгляду  

справ цивільного судочинства в апеляційному порядку

І півріччя

2017 року

І півріччя

2018 року

Динаміка

 

 

 

Рішень скасовано

165

142

-23

Рішень змінено

30

38

8

Ухвал  скасовано

88

68

-20

Ухвал  змінено

3

2

-1

Всього змінено та зкасовано рішень та ухвал

 

286

 

250

 

-36

         

                                              

 

 1. Розгляд справ про адміністративні  правопорушення

 

В І півріччі 2018 року районними судами області розглянуто:

Всього розглянуто справ про адміністративні правопорушення – 9175 (проти 8152  у І півріччі 2017 р.)

 

Апеляційна інстанція:

В першому півріччі 2018 року перебувало в провадженні (з урахування залишку) 532 апеляційні скарги про перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення (проти  361 в І півріччі 2017 р.), що на 171 одиницю, або на 47,4% більше, ніж у минулому періоді.

Розглянуто - 500 скарг та матеріалів (проти  334 в І півріччі 2017 році), що на 166 скарг, або на 49,7% більше. Із них: задоволено – 78 скарг та матеріалів (проти 77 у І півріччі у 2017 р.).

 

Даний аналіз обговорити на оперативній нараді та  розмістити на веб-сайті суду на веб-порталі "Судова влада України" .

 

 

                              Начальник відділу

                             судової статистики,

                             кодифікаційно-довідкової роботи

                             та звернень громадян                                                                       Н.Д. Кондакова