flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану дотримання Апеляційним судом Чернівецької області вимог Закону України „ Про звернення громадян” в 2017 році в порівнянні з 2016 роком

Аналіз

стану дотримання Апеляційним судом Чернівецької області

вимог Закону України „ Про звернення громадян”

в 2017  році в порівнянні з 2016 роком

 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян", Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  Указу  Президента   «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» та з урахуванням «Методичних  рекомендацій   по   організації   та   веденню   роботи   із зверненнями громадян у загальних місцевих та апеляційних судах Державної  судової  адміністрації  України» у апеляційному суді Чернівецької області проводиться робота щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного  права  на звернення.

         На виконання плану роботи апеляційного суду Чернівецької області на I півріччя 2018 року проаналізовано стан розгляду звернень громадян в апеляційному суді Чернівецької області  в 2017 році.

         Даний  аналіз проводиться в апеляційному суді Чернівецької області  двічі на рік  з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, а також для виявлення та усунення причин, що породжують  надходження до суду необґрунтованих та повторних звернень.

В  ході  здійснення  аналізу  для  порівняльної  характеристики  показників по розгляду звернень громадян були використані відповідні статистичні  дані  за  2016 рік,  вивчені  провадження  за  зверненнями громадян, які надійшли в 2017 році.

Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами і скаргами громадян в апеляційному суді Чернівецької області проводить відділ судової статистики,  кодифікаційно-довідкової роботи  та  звернень громадян.

Звернення оформлюються  відповідно до вимог чинної «Інструкції з діловодства  за  зверненнями  громадян в органах державної влади  і  місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348.

Звернення громадян, що надходять до апеляційного  суду, реєструються в день їх надходження в програмі автоматизованої системи документообігу суду в журналі вхідної кореспонденції, після чого передаються особі, відповідальній за ведення діловодства за зверненнями громадян, яка реєструє їх в реєстраційно-контрольній картці пропозицій, заяв і скарг громадян. Кожному із звернень громадян присвоюється реєстраційний індекс, який складається з порядкового номеру  пропозиції, заяви чи скарги та з початкової літери прізвища заявника.

Звернення,  що  надходять  до  суду, неупереджено,  об'єктивно,  всебічно і вчасно перевіряються та відповідно до діючого законодавства надаються  мотивовані, обґрунтовані, достовірні, повні та об'єктивні відповіді та роз'яснення.

 Стан  розгляду звернень громадян за період, що аналізується, характеризується наступним чином.

 В  2017 році  до  апеляційного  суду  Чернівецької  області  надійшло 91  звернення  проти -  88, які   надійшли   за аналогічний  період  2016 року, що на  3,3 % більше.

За  вказаний  період  надійшло 39  заяв  (проти  - 74  у 2016 році). Кількість  скарг, що надійшли – 13 (проти -  19 у 2016 році). Також надійшло 4  клопотання  (проти  - 1 у 2016 році).

У 2017 році керівництвом суду було здійснено особистий прийом 7 громадян зі зверненнями.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 р. за № 577-VIII  внесено зміни та  доповнення до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».

Даним Законом запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто, через телефони «гарячі лінії», та надіслання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення).

         Протягом   звітного  періоду надійшло 85 звернень,  де  суб'єктами  виступали фізичні особи. Також  надійшло 6 звернень від юридичних осіб.

Водночас, у відповідності  до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» на адресу суду протягом звітного періоду із  Апарату Верховної Ради України,  виправних  колоній   та  слідчих ізоляторів,  прокуратури Чернівецької  області, та інших органів державної влади надійшло за належністю 3 звернення в інтересах громадян.

Із загального обсягу звернень у звітному періоді надійшли: 

         - від народних депутатів України – 1 звернення ( проти - 2  за  2016);

         - повторних   звернень – 4 ( проти -  4 за 2016 );      

        -  анонімних  звернень -  в 2017 не надходило (за 2016 надійшло 3 );   

        -  необґрунтованих  звернень -  в  2017 не надходило (за 2016 р. аналогічно)

        -  колективне звернення -1 ( в 2016 - аналогічно );         

        - від  інвалідів  та ветеранів  Великої  Вітчизняної  війни надійшло  6 звернень  (в 2016 не надходило).

Також,  у   2017  році   3  звернення   було повернуто (залишено без розгляду) заявникам з відповідними роз’ясненнями, оскільки, вони не відповідали вимогам ст. ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян»  (проти 10 у 2016 році).

Станом на 01.01.2018 року в залишку було 1 звернення.

Аналіз змісту звернень дає можливість визначити основні проблемні питання, які порушують громадяни у своїх скаргах, зокрема:

         За період, що аналізується, на адресу апеляційного суду  Чернівецької області надійшло  5 звернень на дії суддів. Спостерігається тенденція до незначного зменшення кількості письмових звернень (скарг) громадян на дії суддів  порівняно з минулим аналітичним періодом (протягом 2016 року надійшло 8 звернень громадян  на дії суддів), що свідчить про покращення роботи судів та підвищення рівня довіри громадян.

 У вищевказаних  зверненнях  громадянами, зокрема, порушувались питання: щодо тривалого розгляду справи; щодо відмови у перегляді судового рішення (ухвали) слідчого судді за нововиявленими обставинами, щодо відсутності в матеріалах провадження оптичного диску з робочою копією фіксації судового процесу, щодо об’єднання кримінальних проваджень та визначення підсудності, щодо  поновлення строку на апеляційне оскарження вироку суду та інше.

У ході  перевірки  звернень  щодо  тривалого  розгляду справи встановлено, що тривалий розгляд справи зумовлений об’єктивними причинами: неявкою учасників судового процесу, заявленими клопотаннями, призначенням експертиз тощо.

Звернення, що стосуються законності судових рішень, в більшості випадків є наслідком правової необізнаності та нерозуміння громадянами норм цивільного процесуального та кримінального процесуального законодавства.

Так, зокрема, особи, що звернулися до суду зі зверненнями, щодо законності судових рішень, посилаючись при цьому на незгоду з процесуальними діями та рішеннями суддів під час розгляду справ та на незгоду з судовим рішенням за результатами розгляду справ, не оскаржують при цьому ці рішення та дії в передбаченому законом порядку, однак, вимагають вжити заходи в адміністративному порядку. При цьому, не розуміючи, що відповідно до Конституції України Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону,  а вплив на них у будь-який спосіб  забороняється. 

У пункті 10 постанови  Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади», зазначено, що виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством. Оскарження у будь-який спосіб судових рішень, діяльності судів і суддів щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком у справі не допускається.

Про  несвоєчасну  невидачу  копій  судових  рішень за період, що аналізується,  надійшло 6 звернень ( проти - 5 за 2016 р.). Всі  вони  були  розглянуті вчасно та вжиті необхідні заходи для  видачі  копій  судових рішень учасникам судового процесу.

У період,  що аналізується, не  надходило   звернень  про порушення прав і свобод заявників   посадовими  особами  органів  державної влади та місцевого самоврядування (проти - 5 в  2016 р.).

Крім  того, заявниками у зверненнях порушувалися питання про  поновлення строків на  касаційне оскарження; щодо неналежного виконання рішення суду органами державної виконавчої служби; щодо зміни міри запобіжного заходу; звільнення від покарання та закриття кримінальної справи; щодо порушення строків призначення справи в апеляційній інстанції; про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, тощо.

На  усі звернення,  що надійшли  протягом  звітного  періоду, надано відповіді із дотриманням строків, передбачених ст. 20 Закону України "Про звернення громадян".

     Проведений  аналіз  свідчить,  що робота   з розгляду звернень  громадян у суді ведеться на належному  рівні, головою суду, заступниками та керівником апарату суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання  відповідей заявникам  в порядку,  передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

         Результати розгляду звернень громадян були предметом обговорення на зборах суддів та на  нарадах працівників  апарату  за участю керівництва суду.

 

 

 Провідний спеціаліст відділу судової

статистики, кодифікаційно-довідкової

роботи  та  звернень  громадян

апеляційного суду Чернівецької області                                          Конфедрат Г.С.

 

 

 

31 січня 2018 року