flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз даних судової статистики про роботу апеляційного суду Чернівецької області та місцевих районних судів Чернівецької області за 2015 рік порівняно з 2014 роком

АНАЛІЗ
даних судової статистики
про роботу апеляційного суду Чернівецької області
та місцевих районних судів Чернівецької області
 за 2015 рік порівняно з 2014 роком
 
            Аналіз даних судової статистики за 2015 рік проведено з метою визначення стану роботи судів Чернівецької області по здійсненню правосуддя.
При складанні аналізу використано статистичні дані територіального управління Державної судової адміністрації в Чернівецькій області та апеляційного суду Чернівецької області.
 
1.    Обсяг роботи судів та навантаження суддів
Обсяг роботи районних судів Чернівецької області протягом 2015 року зменшився - розглянуто 40033справи (проти 43344 у 2014 р.), що на 3311, або на 7,6%менше, ніж в минулому періоді. 
 Статистичні дані щодо кількості розглянутих справ судами першої інстанції, наведено в таблиці № 1.
Таблиця № 1
 
Категорія справ
2015 р.
2014 р.
Динаміка
1
3
4
5
6
 
 
 
 абс.
%
 
Кримінальні
Кримінальні
2029
2269
-240
-10,6
Цивільні
Цивільні
 
16046
16194
-148
-0,9
Справи по КАСУ
Справи по КАСУ
652
645
+7
+1,1
Справи про адміністративні правопорушення
14399
15373
-974
- 6,3
Матеріали та клопотання (подання) пов’язані з кримінальними
справами
 
6907
 
8863
 
-1956
 
 
-22,1
 
-22,1
 
Постанови про звільнення від кримінальної  відповідальності (за справами без обвинувальних
висновків)
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
Провадження в порядку виконання вироків
 
1281
 
2502
-1221
 
-48,8
Провадження за клопотаннями (поданнями) слідчих органів
5025
5798
-773
-13,3
Провадження за скаргами на діїслідчих органів
 
589
 
546
 
+43
+7,9
Матеріали про застосуванняпримусових заходів виховногохарактеру
 
-
 
-
-
-
Розгляд справ про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
 
12
 
26
-14
-53,8
Всього:
40033
43344
-3311
-7,6
 
Із наведених даних можна спостерігати зменшення кількості справ, які були розглянуті судами області по першій інстанції, в основному, за рахунок розгляду матеріалів та подань, пов’язаних із кримінальними справами (-22,1%), кримінальних справ (-10,6%) та справ про адміністративні правопорушення (6,3%).
Слід відзначити, що дещо зменшилося середньомісячне навантаження на суддю справ усіх категорій: 57,1 справа проти 59,9 в 2014 році, що на 2,8 справи менше. Зокрема, матеріалів пов’язаних з кримінальними справами - 10 (проти 12,4 в 2014 р.), справ про адміністративні правопорушення – 20,5 (проти 21,2 в 2014 р.) та кримінальних справ - 2,9 (проти 3,1 у 2014 р.).
Найбільше навантаження на одного суддю спостерігалося в наступних судах:
1. Кіцманському - 121,9 (проти 68,5  в 2014 році) збільшення навантаження при зменшенні кількості  суддів з 4 до 2;
2. Сторожинецькому - 103,6 (проти 48,1 в 2014 році) збільшення навантаження при зменшенні кількості суддів з 6 до 3;
3. Хотинському – 81 (проти 90,6 в 2014 році) зменшення навантаження при однаковій кількості суддів;
4. Першотравневому – 77,1 (проти 93,2 в 2014 році)зменшення навантаження при збільшенні кількості суддів з 6 до 7;
5. Шевченківському – 66,1 (проти 80,6 в 2014 році) зменшення навантаження при збільшенні кількості суддів з 12 до 13;
6. Заставнівському – 65,9 (проти 58,5 в 2014 році) збільшення навантаження при зменшенні кількості суддів з 3 до 2 .
Найменше навантаження на одного суддю в таких судах:
1.                       Новодністровському – 10,2 (проти 28,9 в 2014 р.) зменшення навантаження при збільшенні кількості суддів з 2 до 4;
2.                       Герцаївському – 24,4 (проти 25,9 в 2014 р.) зменшення навантаження при однаковій кількості суддів;
3.                       Путильському – 35,4 (проти 34,5 у 2014 р.);збільшення навантаження при однаковій кількості судів;
4.                       Садгірському – 39 (проти 44,3 в 2014 р.);зменшення навантаження при однаковій кількості суддів;
5.                       Сокирянському – 40,4 (проти 71,3 у 2014 р.).зменшення навантаження при збільшенні кількості суддів з 3 до 4.
 
В апеляційному суді Чернівецької області середньомісячне навантаження на одного суддю дещо менше. По судових палатах апеляційного суду навантаження характеризується наступним чином: ( таблиці № 2- а, 2- б).     
Таблиця № 2 - а
 
Судова палата в кримінальних справах
(із розрахунку на 17 суддів)
Апеляційна
інстанція
Подання слідчих органів (апеляція)
 
Перегляд постанов про
адмін. право- порушення
Подання (клопотання) про визначен-ня підсуд-ності
Перегляд судових рішень у зв’язку
з ново-вияв-леними обставинами
Всього
 
2015 р.
Всього
 
2014 р.
Динаміка
 
 
абс.
%
389
225
178
79
3
874
993
-119
-12
 
Відповідно до ст. 248 КПК України у 2015 році на розгляд слідчих суддів апеляційного суду (7 осіб) надійшло та було ними розглянуто 2103 клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії(проти 2464 у 2014 році, які розглядалися 9 слідчими суддями), що на 14,7% менше ніж у минулому звітному періоді.
 Таблиця № 2 – б
 
Судова палата в цивільних справах
(із розрахунку на 17 суддів)
Апеляційна інстанція
Перегляд судових рішень у зв’язку
з нововиявленими обставинами
КАСУ
Всього
 
2015 р.
 
Всього
 
2014 р.
Динаміка
абс.
%
1669
7
-
1676
1746
-70
-4
 
Крім розгляду справ та матеріалів, суддями апеляційного суду здійснювалась також інша робота, зокрема: проводились аналізи та узагальнення судової практики, виконувались контрольні завдання, надавалась практична  та методична  допомога суддям районних судів, а також були організовані та проведені  семінарські заняття з суддями області відповідно до плану роботи апеляційного суду Чернівецької області на 2015 рік.
 
2. Розгляд судами кримінальних справ
 
В 2015 році в провадженні судів першої інстанції знаходилось (з урахуванням залишку) 2324кримінальні справи (проти 2556в 2014 р.),щона 232справи, або на 9,1%менше, ніж в минулому періоді. Із них 48кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення (в 2014 р. – 38проваджень).
Було закінчено судовим провадженням 2029 кримінальних справ (проти 2269 в 2014 р.), що становить 87,3% від кількості справ, що перебували на розгляді у 2015 році.
На кінець звітного періоду залишилося нерозглянутими 295 справ, або 12,7% від кількості справ, які перебували в провадженні (проти 287 в 2014 р.), що на 2,8% більше, ніж у минулому році.
Зупинено провадження у 57 справах (проти 46 у 2014 р.), або 19,3% від залишку. Із них, у зв’язку із розшуком підсудних – 44 справи (проти 36 в 2014 р.), що складає 77,2% від загальної кількості справ, зупинених провадженням (у 2014 р. – 78,3%).
Розглянуто з постановленням вироку 1491 справу (проти 1640 у 2014 р.), що становить 73,5% від кількості справ, закінчених провадженням.
Судами І інстанції було розглянуто з порушенням строків, встановлених КПК України справу (в 2014 р. – даний показник відсутній).
За вироками, що набрали та не набрали законної сили, засуджено 1626 осіб (проти 1822 в 2014 р.), що на 10,8 % менше.
Результати розгляду кримінальних справ по вироках, ухвалах, постановах, що набрали та не набрали законної сили (за кількістю осіб), наведено в таблиці №3.                                                             
 
Таблиця № 3
 
Результати розгляду справ
 
Динаміка
2014 р.
2015 р.
АБС
%
Засуджено
1822
1626
-196
-10,8%
Виправдано
15
10
-5
-33,3%
Закрито справ
514
471
-43
-8,4%
Застосовано примусові заходимедичного характеру
11
15
+4
+36,4%
Повернуто на додаткове
розслідування
28
18
-10
-35,7%
Повернуто прокурору
47
28
-19
-40,4%
Передано за підсудністю
82
26
-56
-68,3%
Всього:
2519
2194
-325
-12,9
 
         Судами області розглянуто 589 скарг на дії слідчих органів (проти 546 в 2014 р.), з яких задоволено 268 скарг (у 2014 р. - 221), що становить 45,5%від кількості розглянутих (у 2014 р. – 40,5%).
 
Судами області було:
- взято під варту із зали судового засідання 47 осіб (проти 74у 2014 р.), що на 36,5% менше, ніж у минулому періоді;
- звільнено з-під варти - осіб (проти 10 в 2014 р.), що на 50% менше, ніж у 2014 р.
 
За даними судової статистики, внаслідок вчинення злочинівгромадянам заподіюється значна шкода.
Кількість фізичних осіб, потерпілих від злочинів, зменшилась на 15,8% і становить 1185 осіб(проти 1408 в 2014 р.), із них – 27 неповнолітніх, або 2,3% від загальної кількості потерпілих від злочинів (проти 72 або 5,1% в 2014 р.).
Заподіяно шкоду життю –36 особам, або 3% (проти 26, або 1,8% в2014 р.); здоров’ю – 179 особам, або  15,1% (проти 278, або 19,7% в 2014 р.).
Внаслідок вчинення злочинів заподіяно матеріальну та моральну шкоду:
- 970 фізичним особам (проти 1106 в 2014 р.), що на 136 осіб, або на 12,3% менше;
92 юридичним особам (проти 116 в 2014 р.), що на 24 особи, або на 20,7% менше.
Було заподіяно матеріальної і моральної шкоди на 9991098 грн. (проти 21486729 грн. в 2014 р.), що на 11495631 грн., або на 53,5% менше, із них - фізичним особам на 7089355 грн. (проти 16809178 грн. в 2014 р.), що на 9719823 грн., або на 57,8% менше, ніж у минулому періоді.
У справах, в яких вироки набрали законної сили, за всі види злочинів засуджено 1483 особи (проти 1447в 2014р.), що на 36осіб, або 2,5 % більше.
Структура видів покарання (за числом засуджених) характеризується такими даними (таблиця № 4).
                                                                       
Таблиця № 4
 
Вид покарання
2015 р.
2014 р.
Динаміка
 
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
                                                                                     % %                                                                     %   
1. Позбавлення волі
266
17,9
281
19,4
-15
-5,3
2. Обмеження волі
21
1,4
29
2,0
-8
-27,6
3. Виправні роботи
1
0,07
3
0,2
-2
-66,7
4. Штраф
423
28,5
391
27,0
+32
+8,2
5. Звільнено від відбування  покаранняусього:
 
576
 
38,8
 
524
 
36,2
 
+52
 
+9,9
Із них:
а) Звільнення від відбування покарання з  випробуванням
549
37
422
29,2
+127
+30,1
б) Звільнено від відбування покарання
внаслідок амністії
 
 
19
1,3
91
6,3
-72
-79,1
в) Звільнено від відбування покарання з інших підстав
8
0,5
11
0,8
-3
-27,3
6. Громадські роботи
118
8
122
8,4
-4
-3,3
7. Арешт
66
4,4
89
6,2
-23
-25,8
8. Позбавлено права займати певні посади або займатися певною діяльністю
-
-
-
-
-
-
9. Службові обмеження для військовослужбовців
7
0,5
3
0,2
+4
+133,3
10. Довічне позбавлення волі
-
-
-
-
-
-
11. Інші міри покарання
5
0,3
5
0,3
0
0
Всього:
1483
100
1447
100
+36
+2,5
 
Протягом 2014 року за вчинення злочинів, які належать до категорії:
-                                           тяжких та особливо тяжких, засуджено 415 осіб (проти 424 в 2014 р.), що становить 28% від загальної кількості засуджених. Із них: позбавлення воліпризначено 162 особам, що складає 39% від кількості засуджених за такі злочини; 
-                                           середньої тяжкості - 821 особу, що становить 55,4% від загальної кількості засуджених. Із них: позбавлення воліпризначено 101 особі, що складає 12,3% від кількості  засуджених за такі злочини;
-                                           невеликої тяжкості – 247 осіб,  що становить 16,6% від загальної кількості засуджених. Із них: позбавлення воліпризначено 7 особам, що складає 2,8% від кількості  засуджених за такі злочини.
Статистичні показники щодо кримінологічних особливостей засуджених осіб у  2015 році, в порівнянні з 2014 роком, характеризуються такими даними (по вироках, ухвалах, постановах, які набрали законної сили):
За злочини вчинені організованими групами та злочинними організаціями, засуджено 7 осіб, або 0,5% від загальної кількості засуджених (проти осіб в  2014 р.).
У 2015 році засуджено 93 неповнолітні особи, або 6,3% від загальної кількості засуджених (проти 98 у 2014 р.), що на 5,1% менше, ніж у минулому році. Із них: 7 осіб скоїли злочини у стані алкогольного сп’яніння (проти 9 в 2014 р.), що становить 7,5 % від загальної кількості засуджених неповнолітніх, 50 – групою осіб (проти 28 в 2014 р.), що складає 53,8% від загальної кількості засуджених неповнолітніх, 39 засуджених неповнолітніх виховувалися в родині з одним із батьків, або 41,9% (проти 42 в 2014 р.), 4неповнолітні особиабо 4,3%  – виховувалися поза родиною (проти в 2014 р.),жодної особи, щовиховувалася б у школі-інтернаті, дитячому будинку (проти 2 у 2014 р.).
На розгляд в суди області надійшло (з урахуванням залишку) 5027подань слідчих органів з різних питань (проти 5803в 2014 р.), що на 13,4% менше. Із них розглянуто 5025 подань(проти 5798 - в 2014 р.), з якихзадоволено 4436 подань (проти 5237 в 2014 р.),що на 15,3 % менше, ніж в минулому періоді, тастановить 88,3%від кількості розглянутих.
 
В апеляційну інстанцію надійшло (з урахуванням залишку) 423кримінальних справ (проти 564в 2014 р.), що на 25% менше,  розглянутосправ 389 (проти 507у 2014 р.), що на 23,3менше в порівнянні з минулим періодом.
На ухвали (постанови) суддів, постановлені в порядку, передбаченому ст.ст. 52-5; 165-2; 165-3; 177; 205, 236-2, 236-6, 236-8 КПК України надійшло (з урахуванням залишку)  226 апеляцій (проти 261 у 2014 р.), що на 13,4% менше, закінчено провадженням - 225 (проти 261 в 2014 р.), що на 13,8% менше, задоволено 49 апеляцій (проти 81 в 2014 р.), що на 39,5% менше, ніж у минулому періоді.
  Відповідно до ст.248 КПК України в редакції 2012 року на розгляд апеляційного суду надійшло 2103 клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії (в 2014 році – 2464) відмічається зменшення на 14,6% ніж в минулому звітному періоді.
Якість розгляду кримінальних справ (за кількістю осіб) характеризується даними, наведеними в таблиці № 6.
 
Таблиця № 6
 
Результати розгляду кримінальних
справ в апеляційному порядку
2015 рік 
2014 рік
Динаміка
 
%
 
%
   
%
Вироки скасовано
113
7,5
108
6,6
+5
+3,7
Вироки змінено
74
5,0
92
5,6
-18
-19,6
Всього скасовано і змінено
187
12,5
200
12,2
-13
-7
Ухвал (постанов) скасовано
27
1,8
64
3,9
-37
-57,8
Ухвал (постанов) змінено
1
0,07
8
0,5
-7
-87,5
Всього скасовано і змінено
 
 
28
1,9
72
4,4
-44
-61,1
Всього браку:
215
14,3
272
16,6
-57
-21,3
 
Найбільшою частка скасованих і змінених вироків та ухвал (постанов) була в таких районних судахКіцманському – 24,1%,Шевченківському– 23,8%, Сторожинецькому - 20%, Сокирянському -16,7%.
Найменшою частка скасованих і змінених вироків  та ухвал (постанов) була в таких районних судах: Кельменецькому – 4,9%, Глибоцькому - 5,4%, Заставнівському – 5,8%, Першотравневому – 8,8%.
 
3. Розгляд судами цивільних справ
 
У 2015 році в провадженні судів першої інстанції перебувало на розгляді (з урахуванням залишку) 18 691 позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань (проти 18 994 в 2014 р.)що на 303 одиниці, або на 1,6% менше.  По КАСУ - 889 позовні заяви, скарги, заяви, подання, клопотання (проти933 - в2014 р.), що на44 одиниціабо на 4,7% менше.  
 Судами першої інстанції закінчено провадженням 16 046 цивільних справ, що на 148 справ,або на 0,9% менше (в 2014 р. було закінчено провадженням 16194цивільних справ). По КАСУ закінчено провадженням 652 справи, що на 7 справ, абона 1% більше, ніж в минулому періоді (в 2014 р. було закінчено провадженням 645справ). 
Розглянуто судами із порушенням строків, встановлених ЦПКУ, 151 цивільну справу, що на 53 справи більше, ніж у минулому періоді, або 1% від загальної кількості закінчених провадженням справ (у 2014 р. - 98 справ,або 0,6%). По КАСУ справи із порушенням строків не розглядалися (у 2014 р. – справ).
Розглянуто справ з порушенням, встановлених ЦПКУ, процесуальних строків такими районними судами: Хотинським - 67 справ (7%); Сторожинецьким –48 справ (3%), Сокирянським – 23 справи (4,1%), Кельменецьким - 9 справ (1%), Новоселицьким – 4 справи (0,4%).
Із ухваленням рішення розглянуто 11 860 цивільних справ (проти 11 679 в 2014 р.), що на 181 справуабо на 1,1% більше, ніж в минулому періоді. По КАСУ із прийняттям постанови розглянуто 557 справ (проти 520 - в 2014 р.), що на 37 справ або на 7% більше, ніж в минулому періоді.
             Частка цивільних справ з ухваленням рішення порівняно із закінченими провадженням складає 74 % (проти 72,1%  в 2014 р.), по КАСУ – 85,4% (в 2014 р. – 80,6%).
             Позови (клопотання, заяви, подання, скарги) задоволено по 11 249 справах, або 94,8% від кількості справ, розглянутих за ЦПКУ із винесенням рішення (в 2014 р. – по 10 543 справах, або  90,2%)По КАСУ розглянуто із задоволенням позову 440 справ, що складає 79% від кількості справ, розглянутих із прийняттям постанови (в 2014 р. - 389 справ, або 74,8%).
Постановлено окремих ухвал - 2, або 0,02% від кількості справ, розглянутих з ухваленням рішення (в 2014 р. – 9, або  0,08%). По КАСУ не постановлено жодної окремої ухвали (в 2014 р. - аналогічно).
Про заходи, вжиті за окремими ухвалами, не надійшло жодного повідомлення (проти 4 - в 2014 р.).
Було постановлено окремих ухвал: Глибоцьким – 1 (0,09%), Кельменецьким – 1 (0,1%) районними судами.
В 2015 році судами області було усього розглянуто 11 616 справ позовного провадження (проти 11 702 в 2014 р.), що на 86 одиниць або на 0,7%  менше, ніж у минулому періоді.
У масиві розглянутих цивільних справ позовного провадження найбільшу частку становили наступні категорії справ:
1. спори, що виникають із сімейних правовідносин – 4 256 справабо 36,6%від загальної кількості розглянутих справ позовного провадження;
2. спори, що виникають із договорів – 3 799 справ, або 32,7% від загальної кількості розглянутих справ позовного провадження;
3. спори про спадкове право – 1 667 справ, або 13,6% від загальної кількості розглянутих справ позовного провадження;
4. спори про право власності та інші речові права – 553 справи, або 4,8% відзагальної кількості розглянутих справ  позовного провадження.
Спостерігається зменшення справ позовного провадження у таких категоріях:
 1спори, що виникають із договорів – 3 799 справ (проти 3 845 в 2014 році), що  на  1,2% менше;
2. спори про право власності та інші речові права – 553 справи (проти 678 в 2014р.), що на 18,4% менше;
3. спори, що виникають із земельних правовідносин – 201 справа (проти 253 в 2014 році), що на 20,6 % менше.
Збільшення кількості розглянутих справ позовного провадження спостерігається у наступних категоріях:
1. спори, що виникають із сімейних правовідносин – 4 256 справ -(проти 4 197 - у 2014 р.), що на 1,4% більше;
2. спори про спадкове право – 1 667 справ (проти 1 595 - у 2014 р.), що на 4,5% більше;
3. спори, що виникають із житлових правовідносин –  513 справ (проти 430  в 2014 р.), що на  19,3%  більше.
Відзначається збільшення кількості розглянутих справ окремого провадження, щостановить 1 866 справ(проти 1 405- у 2014 р.), що на 461 справу або на 32,8% більше в порівнянні з минулим періодом.
В 2015 році судами області було розглянуто 1 599 справ наказного провадження (проти 1 968 - в 2014 р.), що на 369 справ або на 18,8% менше.
Із них:
про видачу судового наказу – 1 513 справ (проти 1 887 в 2014 р.), що на 374 одиниці або на 19,8% менше;
про скасування судового наказу – 86 справ (проти 81 в 2014 р.), що на 5 одиниць або на 6,2% менше.
В 2015 році судами першої інстанції також було розглянуто:
заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами 41 (проти 37 - в2014 р.), що на 4одиниці або на 10,8% більше;
клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – 756 (проти 869 в 2014 р.), що на
113 одиниць або на 13% менше;
- скарг на дії, або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС  161 (проти 197 в 2014 р.), що на 36 одиниць або на18,3% менше;
- клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні - (проти 16-в 2014 р.), що на 9 одиниць або на 56,3% менше.
 
Апеляційна інстанція:
 
- надійшло (з урахуванням залишку) 1 874 цивільні справи (проти1837в 2014 р.), що на 37 справ або на 2% більше, ніж у минулому періоді;
- всього закінчено провадженням 1676 справ (проти 1746 - у 2014 році), що на 70 справ або на 4 % менше, ніж у минулому періоді. З них:
- повернуто 129цивільних справ (проти 127 -в 2014 р.), що на 2 справи або на 1,6%  більше, ніж у минулому періоді;
- відмовлено у відкритті провадження - 28 справ (проти 30 - у 2014 р.), що на справи або на 6,7% менше;
- розглянуто 1 512 цивільних справ (проти 1 581 в 2014 р.), що на 69 або 4,4%,менше, ніж у минулому періоді. Із них: задоволено - 655 одиниць (проти 752 у 2014 р.), що на 97 справ або на 12,9% менше;
- розглянуто 7 заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами ( проти - у 2014 році), що на 1 заяву або на 12,5% менше, ніж у минулому періоді. Із них: задоволено 1 заяву (в минулому періоді - аналогічно).
Якість розгляду цивільних справ характеризується такими даними (таблиця № 7).
Таблиця № 7
 
Результати розгляду цивільних справ в апеляційному порядку
 
2015 р.
 
2014 р.
Динаміка
 
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
1. Рішення скасовано і постановленонове рішення
317
2,7
395
3,4
-78
-19,7
2. Рішення скасовано із закриттям
 провадження
11
0,09
28
0,2
17
-60,7
3. Рішення скасовано і заяву
залишено без розгляду
9
0,08
5
0,04
4
80
4. Всього: рішення скасовано
337
2,8
428
3,7
-91
-21,3
5. Рішення змінено
100
0,8
104
0,9
-4
-3,8
6. Всього: скасовано і змінено
рішень
437
3,7
532
4,6
-95
-17,9
7. Ухвала скасована і постановлена
нова ухвала
55
0,5
39
0,3
16
41
8. Ухвала скасована з направленнямсправи для продовження розгляду до суду першої інстанції
57
0,5
73
0,6
-16
21,9
Всього: скасовано ухвал
216
0
216
1,8
0
0
9. Ухвал змінено
2
0,02
4
0,03
-2
-50
10. Всього: скасовано і зміненоухвал
 
уухвалухвал
218
1,8
220
1,9
-2
-0,9
11. Всього браку:
655
5,5
752
6,4
-97
-12,9
 
 
 
 
 
 
Найбільшою частка скасованих і змінених рішень та ухвал була в:
Шевченківському- 9,8%, Першотравневому – 9,2%, Садгірському – 9,1%, Новодністровському-7,3% районних судах.
 
Найменшою частка скасованих і змінених рішень та ухвал була в: 
Глибоцькому-2, 5%, Герцаївському - 2,6%, Заставнівському - 3%, Сокирянському – 3% районних судах.
У 2015 році в апеляційному суді фактично сплачено судового збору на суму 896 561 грн. за 1 599 заявами (у 2014 році - на суму 492 699 грн. за 1 543заявами.), що на 403 862 грн. та 56 заяв більше, ніж в минулому періоді.
Повернуто судового збору на суму 609 грн. за 5 заявами ( у 2014 році - 433 грн. за 1 заявою), що на 176 грн. та 4 заяви більше, ніж в минулому періоді.
Звільнено від сплати судового збору за 97 заявами на суму 29 665 грн. (у 2014 році - за 154 заявами на суму 33 949 грн.), що на 57 заяв та 4 284 грн. менше, ніж в минулому періоді.
 
4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 
В 2015 році районними судами області розглянуто 14399 справ проадміністративні правопорушення (проти  15373 в2014 р.), що на 974 справи, або 6,3 %менше, ніж у минулому періоді, тобто можна спостерігати незначне зменшення.
У зазначених вище справах накладено адміністративне стягнення на 10258 осіб (проти 12107 у2014 р.), що складає 71,2% від загальної кількості осіб, щодо яких розглянуто справи.
Закрито справ відносно 2470 осіб, що становить 17,1% від  кількості осіб, щодо яких розглянуто справи (в 2014 р.- відносно 2249 осіб, або 14%), тобто спостерігається збільшення на 221 справу, або на 9,8 %.
В масиві розглянутих справ найбільшу частку становили такі категорії:
 - вчинення насильства в сім”ї або невиконання захисного припису (ст. 173-2 КупАП) – розглянуто 2457  справ(проти 2777 в 2014 р.), що на 11,5%менше та складає 17,1% від загальної кількості розглянутих справ;
- дрібне хуліганство (ст. 173 КупАП) – розглянуто 2138 справ (проти 2310 у 2014 р.), що на 7,4% менше та складає 14,8% від загальної кількості розглянутих справ;
- порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (ст. 124 КупАП) - розглянуто 1440 справ (проти 1500 в 2014 р.), що на 4% менше, та складає 10% від загальної кількості розглянутих справ;
- керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст. 130 КупАП) – розглянуто 1274 справи (проти 1582 в 2014 р.), що на 19,5% менше, та складає 8,8% від загальної кількості розглянутих справ;
- проживання без паспорта (ст. 197 КупАП) - розглянуто 1149 справ ( в 2014 р. – 542 справи), що на 112% більше та складає 8% від загальної кількості розглянутих справ;
- порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КупАП) – розглянуто 1042 справи (проти 1186 в 2014 р.), що на 12,1% менше та становить 7,2% від загальної кількості розглянутих справ;
- невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КупАП) – розглянуто 615 справ (проти 636 в 2014 р.), що на 3,3% менше та становить 4,3% від загальної кількості  розглянутих справ;
- куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1 КупАП) – розглянуто 398 справ (проти 426 у 2014 р.), що на 6,6% менше та складає 2,8% від загальної кількості розглянутих справ;
Практика застосування адміністративних стягнень характеризується такими даними (таблиця № 8).
Таблиця № 8
 
 
Вид стягнення
 
 
 
 
 
 
2014 р.
 
2015 р.
 
Динаміка
 
         
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Зроблено попередження
532
4,4
379
3,7
-153
-28,8
Накладено штраф
9910
81,9
7639
74,5
-2271
-22,9
Оплатне вилучення предмета
-
-
-
-
-
-
Застосовано конфіскацію
10
0,08
2
0,02
-8
-80
Позбавлено спеціального права
333
2,8
271
2,6
-62
-18,6
Громадські роботи
393
3,2
1265
12,3
+872
+221,9
Виправні роботи
2
0,02
1
0,01
-1
-50
Адміністративний арешт
 
927
7,7
696
6,8
-231
-24,9
Інші види адмін. стягнень
-
-
5
0,04
+5
+100
Всього:
12107
100
10258
100
-1849
-15,3
 
Також застосовано додаткові стягнення у вигляді:
-          конфіскації предмета, грошей - до 1287 осіб (проти 1228 у 2014 р.), що на 59 осіб, або 4,8% більше;
-                    оплатне вилучення предмета – до осіб (проти в 2014 р), що на 3 особи, або 37,5% менше.
Сума накладеного штрафу становить 11473152 грн. (проти 8287840 грн. в 2014 р.), що на 3185312 грн. або 38,4% більше, сплаченого добровільно – 2263207грн., що становить 19,7% від суми накладеного штрафу (проти  2 649 768 -32%  
у 2014 р.).
Матеріальні збитки, заподіяні правопорушеннями, визначено в сумі 1069 грн. (проти 2022 грн. в 2014 р.), відшкодовано - 93 грн., що складає 8,7% від суми завданої шкоди (в 2014 р. 1282грн. – 63,4 %).
Вилучено: вогнепальної зброї та бойових припасів – 7 одиниць (проти 44 в 2014 р.); наркотичних засобів - 81,89 гр. (проти 996,81 гр. у 2014 р.); оплатне вилучення цінностей не здійснювалось (в 2014 р. - 280 грн.).
За даний період вилучено вибухових, отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин – 0,84 гр. (в 2014 р – жодного гр.).
Конфісковано:
·         товарів та цінностей на суму – 13986653 грн. (проти 2437629,99 грн. в 2014 р.); 
·         валюти на суму – 62948 грн. (проти 29029  у 2014 р.);
·         автомобілів – 18 (у 2014 р. -  17).
 
В апеляційну інстанцію надійшло (з урахування залишку) 240 апеляційних скарг про перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення (проти 181 в 2014 р.), що на 59 справ, або 32,6% більше, ніж у минулому періоді.
Із них:
52 справи повернуто (проти 23 в 2014 р.), що на 29 справ, або 126,1% більше;
178 справ розглянуто (проти 151 в 2014 році), що на 27 справ, або 17,9% більше.
 
5. Звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень
 
Протягом 2015 року судами області було видано на  виконання 17268 документів(проти 19637 в 2014 році), що на 2369 документів, або на 12,1% менше, ніж в минулому періоді. Із них: 185 документів про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами, на суму 8554147 грн., 42 - про конфіскацію майна засуджених,747 - про стягнення аліментів, 9271 - про стягнення судового збору - на суму 4235432 грн., 384- про інші стягнення на користь держави на суму 828502 грн., 144 рішення судів в адміністративних справахна суму 539135 грн., 32 рішення судів щодо трудових спорів на суму 438805 грн., 4460 постанов у справах про адміністративні правопорушення на суму 9053984 грн. 
За вироками, що набрали законної сили в 2015 році, матеріальну шкоду, заподіяну  розкраданнями та іншими злочинами, визначено судами в розмірі – 6197214 грн. (проти 13921669 грн. у 2014 р.), що на 5459100 грн., або 64,5% більше, у тому числі: державній власності – 320221 грн., комунальній – 25777 грн., приватній – 5849837грн.,колективній – 1379 грн.
 
 
Начальник відділу
судової статистики,
кодифікаційно-довідкової роботи
та звернень громадян                                                                         Н.Д. Кондакова