flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про виконання апеляційним судом Чернівецької області вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2016 рік

    На виконання пункту 10 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апеляційному суді Чернівецької  області проводиться аналіз роботи із запитами на отримання публічної інформації.
   Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана, або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених законом України «Про доступ до публічної інформації».
Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність апеляційного суду Чернівецької області організовує і забезпечує відділ судової статистики кодифікаційно-довідкової роботи та звернень громадян.
         У 2016 році  до апеляційного суду Чернівецької області надійшло 43 запита на отримання публічної інформації:
-         від фізичних осіб – 20 ;
-         від юридичних та інших осіб – 23 (з яких 18 запитів від громадських організацій та 5 від адвокатів).
Запити, що надходили до суду в 2016 році  в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» зокрема стосувалися питань отримання інформації щодо:
-         розгляду справ в апеляційному суді та надання інформації по справам – 11;
-         надання копій рішень апеляційного суду Чернівецької області – 4;
-         надання статистичної інформації  – 2;
-         інформації  щодо надання дозволу слідчими суддями апеляційного суду Чернівецької області на  проведення негласних слідчих (розшукових) дій – 5;
-         надання інформації щодо діючих суддів та помічників апеляційного суду Чернівецької області ( надання копії декларацій чинних суддів,  про отримання житла суддями, - - про освіту та практичну діяльність суддів, штатну чисельність тощо) – 12;
-         інформації про облаштування приміщення суду пандусом для обслуговування відвідувачів – громадян з обмеженими фізичними можливостями –1;
-         облаштування апеляційного суду Чернівецької області інформаційно-платіжними терміналами – 1.
   Запити, що надходили, зареєстровані в автоматизованій системі документообігу суду.
11 запитів надіслано до суду електронною поштою, 4 з  яких були  заповненні за формою електронного інформаційного запиту на офіційному сайті апеляційного суду Чернівецької області.
 У всіх випадках відповіді були надані в письмовій формі та направлені запитувачам за допомогою поштового та електронного зв’язку.
   За результатами розгляду було задоволено 21 запит. Один запит задоволено частково; по двох  запитам відмовлено у задоволенні з тих підстав, що  апеляційний  не  являється розпорядником запитуваної інформації, по іншим запитам було надано відповідні роз’яснення.
Найбільша частка запитів по яким судом було відмовлено у надані  інформації припадає на запити щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які містять відомості, що становлять державну таємницю.  Доступ до такої інформації є обмеженим в установленому Законом України «Про державну таємницю» порядку, про що заявникам надані роз’яснення.
   Протягом 2016 року відсутні випадки оскарження відповідей на інформаційні запити, які подавались до апеляційного суду Чернівецької області в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Усі відповіді на запити надані  у  строк встановлений відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   Більша  кількість запитів, поданих в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації», не відносились до публічної інформації, а носили  характер звернення громадян.
   Усі матеріали, що стосуються роботи із запитами щодо надання публічної інформації, сформовані належним чином та зберігаються у відповідності до чинного законодавства України.
   Організація роботи з напрямку забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» контролюється керівництвом апеляційного суду Чернівецької області.
 
 
Провідний спеціаліст відділу судової
статистики, кодифікаційно-довідкової
роботи  та  звернень  громадян 
апеляційного суду Чернівецької області                                                                                                               Бадюк Н.К.